Hyppää sisältöön

Tasa-arvo läpileikkaavaksi koko organisaation toimintaan

Työväen Sivistysliitto TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka tarjoaa koulutusta aikuisväestölle. Toiminnalla rohkaistaan elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen osallisuuteen kansalaisyhteiskunnassa.

TSL näkee, että yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen kaikessa sen toiminnassa tukee sen perustehtävän ja strategian toteuttamista. Vuoden 2017 aikana TSL onkin aktiivisesti läpileikannut yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa mukaan kaikkeen toimintaansa ja määrittelee itsensä feministiseksi järjestöksi.

Vuoden 2017 aikana TSL:n toimisto sekä kaikki koulutukset ja tapahtumat on julistettu syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Edistääkseen tasa-arvoa TSL on panostanut erityisesti kouluttajien osaamiseen huomioida koulutustilanteissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kouluttajille on tehty tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta käytännönläheinen opas ja he saavat aiheesta koulutusta. Lisäksi koulutussuunnittelijat huomioivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat läpileikkaavasti eri koulutusteemoissa ja vuodesta 2018 eteenpäin järjestetään myös erityisiä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutuksia jäsenjärjestöille. Kaikkinensa koulutussuunnittelua ja koulutusten markkinointia tullaan tarkastelemaan sukupuolisensitiivisesti.

Myös TSL:n hankkeissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan läpileikkaavasti ja hankkeissa pureudutaan erityisesti työelämään liittyviin epätasa-arvoistaviin rakenteisiin.

Henkilöstö tullaan kouluttamaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta syksyllä 2017 ja heidän kanssaan käydään läpi, mitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa kunkin työtehtävässä. Erityisesti esimiesten ja johdon koulutuksessa kiinnitetään huomioita siihen, että uusia suunnitelmia, pelisääntöjä ja sisäisiä ohjeistuksia laadittaessa huomioidaan ennakkoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutukset. Olemassa olevat organisaation sisäiset ohjeistukset on käyty läpi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -näkökulmasta.

Vuoden 2017 aikana rekrytoinnissa on otettu käyttöön nimetön hakumenettely. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään myös ulkoiseen viestintään, jossa vältetään muun muassa stereotypioita vahvistavia ilmaisuja, esimerkkejä, kuvia jne. Tasa-arvon toteutumiseksi palkkakartoitus tullaan tekemään säännöllisesti ja työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan muun muassa edistämällä joustavia työaikakäytäntöjä. TSL myös kannustaa jäsenjärjestöjään valitsemaan TSL:n toimielimiin eri sukupuolten edustajia.

Feministisenä järjestönä TSL myös haastaa läheiset sidosryhmänsä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustalkoisiin ja tarjoaa tukea toimintojen kehittämiseen.

Tekijä: Työväen Sivistysliitto
Lue lisää

Jaa somessa: