Hyppää sisältöön

Tasa-arvo tehdään työpaikoilla!

Tasa-arvolaki uudistettiin vuonna 2015. Lain tarkoitus on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK olivat aktiivisesti mukana uudistamassa lakia, jotta se vastaisi työelämän vaatimuksia. 

Keskusjärjestöt ovat laatineet tasa-arvo-oppaan, jonka toivotaan auttavan työntekijöiden ja työnantajien mahdollisuuksia kehittää toimintatapoja ja käytäntöjä työpaikoilla entistä tasa-arvoisemmaksi. SAK, Akava ja STTK haluavat myös vahvistaa eri henkilöstöryhmien ja niiden edustajien yhteistyötä jokapäiväisessä tasa-arvotyössä työpaikoilla ja järjestävät vuoden 2017 aikana viidellä eri paikkakunnalla tilaisuudet, joissa esitellään hyviä ja toimivia malleja käytäntöjä työpaikoilta ja nostetaan esiin tasa-arvon edistämisen monia positiivisia vaikutuksia.

Tasa-arvokiertueella pyritään tavoittamaan luottamusmiehiä, luottamusvaltuutettuja, työsuojeluvaltuutettuja, tasa-arvoryhmien jäseniä ja ammattiyhdistysten jäseniä.

Tutustu palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiseen Tasa-arvo-oppaseen

Akavan tasa-arvosivustoon pääset tutustumaan täällä

SAK:n tasa-arvofiidi löytyy täältä.

STTK:n Työ ja perhe -julkaisuun on koottu linjauksia työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen.

Tekijä: Akava, SAK ja STTK
Lue lisää

Jaa somessa: