Hyppää sisältöön

Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä tunnustuspalkinto

Kahdeksan ihmistä rivissä, joista yksi on pyörätuolissa. Osalla käsissään kukkakimppu.

Oulun kaupungin liikuntapalvelut myöntää vuosittain tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Oulun kaupungissa toimivalle urheiluseuralle, yhdistykselle tai muulle sellaiselle yhteisölle, taholle tai toimijalle, joka edistää ja toteuttaa liikuntastrategian mukaista ja tasa-arvoiseen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa.

”Tasa-arvon edistäminen on oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaista toimintaa ja Oulussa tähän on pyritty strategisilla linjauksilla ja niistä johdetuilla konkreettisilla toimenpiteillä, jotka edistävät tasa- ja moniarvoisemman liikuntakulttuurin toteutumista. Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä rahallinen tunnustuspalkinto on konkreettinen teko tämän tavoitteen suunnassa. Teot ovat tärkeitä; selvitykset, julkilausumat tai kauniit sanat eivät riitä. Tunnustuspalkinnon kautta halutaan tehdä näkyväksi ja tekojen tasolla arvostaa liikuntakentän tasa-arvotyötä sekä kannustaa eri tahoja huomioimaan toiminnassaan tasa-arvoa edistävät näkökulmat”, Oulun kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys sanoo. 

”Kaupungin liikuntapalvelujen tasa-arvon edistämiseen liittyy olennaisena sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta myös eri-ikäisten välinen tasa-arvo huomioiden niin lasten kuin ikääntyneidenkin tarpeet, alueellinen tasa-arvo, eri liikuntalajien laaja kirjo ja eri liikuntamuotojen harrastamisen olosuhteet sekä liikunnan harrastamisen mahdollistaminen myös taloudellisesta näkökulmasta mm. taksapolitiikan kautta”, Epäilys jatkaa.

Tunnustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa ilmenee hakijataho, harjoitettavan toiminnan laatu ja laajuus sekä perustelut palkinnon saamiseksi. Hakemuksessa toivotaan esimerkkejä toteutetuista ja toimivista käytännöistä tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävästä työstä.

Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon summa on merkittävä, 5000 euroa, mikä voidaan myötää yhdelle taholle tai jakaa useamman tahon kesken.

Kuva: Oulun kaupungin tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä tunnustuspalkinto myönnettiin 22. helmikuuta 2017 Haukiputaan Heitto ry:lle, Lintulammen asukasyhdistys ry:lle ja Kuivasjärven Aura ry:lle. Kuvassa palkitut. Lisätietoa palkituista voit lukea täältä.

Tekijä: Oulun kaupunki, liikuntapalvelut
Lue lisää

Jaa somessa: