Hyppää sisältöön

Tasa-arvopäivät siirtyvät maakuntiin

Tasa-arvopäivät tasa-arvoalan vuosittainen päätapahtuma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) sijaitseva Tasa-arvotiedon keskus Minna aloitti vuonna 2015 valtakunnallisten tasa-arvopäivien perinteen. Vuodesta 2017 alkaen päiviä on tarkoitus järjestää säännöllisesti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tasa-arvopäivät ovat sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen tapahtuma, jota THL:n tasa-arvotiedon keskus järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa. Tasa-arvopäivät ovat vakiintuneet sukupuolten tasa-arvon parissa työskentelevien vuosittaiseksi päätapahtumaksi.

Päivien tarkoituksena on tasa-arvotyön ammattilaisten keskinäinen tapaaminen, ajankohtaisista tasa-arvoasioista keskusteleminen, tiedonkulun ja toimintatapojen parantaminen sekä osaamisen jakaminen ja kehittäminen. Ensisijaisesti tasa-arvopäivien kohderyhmänä ovat sukupuolten tasa-arvon parissa työskentelevät, mutta tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki tasa-arvosta kiinnostuneet. Vastaavaa tasa-arvoalan valtakunnallista tapahtumaa ei ole Suomessa aiemmin järjestetty.

Tilaisuus on pidetty vuosina 2015 ja 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa Helsingissä. Ensimmäisenä vuonna aiheina olivat hallituskauden tasa-arvopolitiikka, tasa-arvotyön kehittäminen sekä tasa-arvohankkeet ja niiden rahoitus. Toisena vuonna keskusteltiin sukupuolen moninaisuudesta sekä tasa-arvotyön mahdollisuuksista uudistuvissa rakenteissa. Päivät kokosivat yhteen molempina vuosina noin 200 aktiivista alan toimijaa. Ne ovat saaneet erinomaista palautetta ja niille on toivottu vuosittaista jatkuvuutta.

Tasa-arvopäivät siirtyvät maakuntiin

Valtakunnalliset tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät järjestetään vuonna 2017 kolmatta kertaa. Tällä kertaa tapahtumapaikkana on Kajaani, ja myös jatkossa päiviä on tarkoitus järjestää säännöllisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tavoitteena on luoda aidosti valtakunnallinen tasa-arvoalan kehittämisen tapahtuma, joka kokoaa yhteen toimijoita eri puolelta Suomea.

Tapahtuman järjestelyissä pyritään jatkossakin varmistamaan mahdollisimman hyvin sisältöjen monipuolisuus sekä tasa-arvopolitiikan, tutkimuksen että käytännön tasa-arvotyön näkökulmista. Erittäin tärkeänä tavoitteena on myös nostaa esiin niin kunta-, alue- kuin valtakunnan tason tasa-arvokysymyksiä ja -toimijoita. Lisäksi kiinnitetään huomiota sukupuolen moninaisuuteen ja intersektionaalisiin tasa-arvokysymyksiin sekä tavoitellaan tapahtuman sisältöjen ajankohtaisuutta ja alan kehittymistä.

Tekijä: Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL)
Lue lisää

Jaa somessa: