Hyppää sisältöön

Tasa-arvotekoja ulkoministeriössä

Suomi viettää 100-vuotista itsenäisyyttään vuonna 2017. Köyhästä ja sotien runtelemasta maasta on kehittynyt vauras ja hyvinvoiva demokratia, joka sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa kärkisijoille. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten osallistuminen talouselämään ja poliittiseen päätöksentekoon ovat olleet menestyksemme avain.

Ulkoministeriö osallistuu Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kampanjaan 100 tasa-arvotekoa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan viettoa. Ministerit Timo Soini ja Kai Mykkänen osallistuvat kampanjaan, samoin valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt ja apulaisosastopäälliköt. Myös edustustot ja ulkoministeriön osastot tekevät kukin vähintään yhden tasa-arvoteon. Teot ovat pieniä tai suuria. Niillä tuodaan esiin tasa-arvon merkitys itsenäisen Suomen kehityksessä.

Tekoja on yli 150 ja voit tutustua niihin kaikkiin täällä

Tasa-arvoteot esitellään myöhemmin ministeriön formin.finland.fi -verkkosivustolla.

Ajatuksena on levittää tasa-arvon sanomaa niin Suomessa kuin sen ulkopuolellakin. Monet Suomen edustustot maailmalla ovat haastaneet asemamaansa viranomaisia ja poliittisia päättäjiä tekemään tasa-arvotekoja. Suomessa ulkoministeriö haastaa muut ministeriöt mukaan kampanjaan. Ulkoministeriön tasa-arvotekokampanja näkyy myös sosiaalisessa mediassa.

#tasaarvo100

#tasaarvoteko

#Suomi100

Tekijä: Ulkoasiainministeriö
Lue lisää

Ulkoministeriön logo.
Jaa somessa: