Hyppää sisältöön

Tasan yhdessä -työkalu edistää tasa-arvoa ja osallisuutta

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio – Sokra (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Diakonia-ammattikorkeakoulu) on kehittänyt Tasan yhdessä -työkalun, jota erilaiset hankkeet voivat hyödyntää osallisuuden lisäämiseksi.  

Työkalu tukee hankkeita toiminnan eri vaiheissa ja osa-alueilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Sukupuolten tasa-arvon toimintaansa sisällyttävät hankkeet onnistuvat paremmin tavoitteissaan: ne ovat laadukkaampia ja vaikuttavampia.

Työkalu julkaistiin maaliskuussa 2016 Sokra-koordinaatiohankkeen tasa-arvoseminaarissa. Tämän jälkeen työkalua on esitelty hankkeille erilaisissa tilaisuuksissa. Lokakuussa 2016 työkalu oli esillä Tasa-arvopäivillä työpajassa, johon osallistui hanketoimijoita ja muita tasa-arvon parissa työskenteleviä.

Tässä muutama Tasan yhdessä -vinkki, joilla voit tarkastella hanketta:

• Aloita kysymällä, kenelle teet hanketta. Minkälaisia ominaisuuksia niillä ihmisillä on, joiden osallisuuden kokemukseen haluat vaikuttaa?

• Kun tunnistat sukupuolen vaikutukset, voit kohdentaa hankkeen toiminnot siihen osallistuvien tarpeiden mukaan.

• Mieti, minkälaisissa olosuhteissa hankettasi toteutetaan.

• Tarkastele, millaisia asenteita sinulla on erilaisia ihmisiä ja toimintaa kohtaan. Voiko olla, että ennakko-oletukset estävät hankkeeseen osallistujan hyväksytyksi tulemisen omana itsenään?

Tasan yhdessä -muistilista auttaa tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen arvioinnissa. Toimintaa kannattaa muokata, jos huomaa puutteita tasa-arvon toteutumisessa. Työkalun avulla hankkeessa voidaan säännöllisesti keskustella tasa-arvon toteutumisesta.

Sähköinen työkalu suunniteltiin käytännönläheiseksi, jotta se on helposti käytettävä. Mukana on konkreettisia esimerkkejä hanketyöstä, jossa tasa-arvon periaatetta on sovellettu toimintaan. Lisäksi työkalun sivuilla on mm. linkkejä tietokantoihin.

Hankkeet, jotka eivät ennen ajatelleet tasa-arvon olevan merkittävä osa työtään ovat työkalusta kuultuaan päättäneet hyödyntää sitä laadukkaiden tulosten ja vaikuttavuuden aikaan saamiseksi. ”Tästähän voi olla hankkeelle hyötyä”, totesi eräs Tasan yhdessä -työkalua käyttänyt.

Työkalu kehitettiin yhdessä Ekvalita Oy:n tasa-arvo- ja moninaisuusasiantuntijoiden kanssa. Euroopan sosiaalirahasto rahoitti hanketta ja rahaston asettamiin tasa-arvokriteereihin kiinnitettiin erityishuomiota.

Tasa-arvon edistäminen lisää sosiaalista osallisuutta!

Tekijä: Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio – Sokra (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Diakonia-ammattikorkeakoulu)
Lue lisää

Jaa somessa: