Hyppää sisältöön

Tilastokeskus edistää tasa-arvotiedon saatavuutta

Tilastokeskus osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen parantamalla tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuutta ja näkyvyyttä.

Tilastokeskus sitoutuu kehittämään erityisesti tasa-arvon teemasivuston tietosisältöjä ja sen ajantasaisuutta sekä tasa-arvotiedon löydettävyyttä. Tasa-arvoa koskevia tilastotietoja nostetaan enemmän esiin myös Tilastokeskuksen eri viestintäkanavien ja etenkin sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on tarjota tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta aiempaa helpommin ja kattavammin entistä laajemmalle yleisölle. Helposti löydettävä ja selkeä tieto tukee laajemmin työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tilastokeskuksessa on tehty tasa-arvotilastoja jo 1970-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäinen Naisten asema -julkaisu ilmestyi vuonna 1980. Tilastokeskus on julkaissut 1990-luvulta alkaen säännöllisesti Naiset ja miehet Suomessa -taskutilastoa, johon on koottu keskeisimmät tilastotiedot naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa. Uusin taskutilasto ilmestyi vuonna 2016. Jatkossa vastaavaa tasa-arvotietoa viedään yhä enemmän verkkoon tiedon visualisointia kehittäen ja automatisoituja ratkaisuja hyödyntäen.

Tilastokeskuksen tasa-arvotilastoja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Tasa-arvotilastoinnin tukena toimii tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmä, jossa on jäseniä ministeriöistä, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä. Tilastokeskus osallistuu mm. myös valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta tehtävään johtajuustilastoinnin kehittämistyöhön.

Vuosina 2016−2017 Tilastokeskus toimii YK:n tilasto-osaston UNSD:n alaisen tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmän (Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics = IAEG-GS) puheenjohtajana ja tähän liittyen lokakuussa 2016 järjestettiin tasa-arvotilastojen kuudes Global Forum Helsingissä (yhteistyössä UNSD:n kanssa).

Tekijä: Tilastokeskus
Lue lisää

Jaa somessa: