Hyppää sisältöön

Tutkimus tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa

Yksi eduskunnan Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien tärkeimmistä teemoista on tasa-arvo. Eduskunnan kanslia käynnistää tutkimuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa. Tutkimus on osa itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan kuuluvaa 100 tasa-arvotekoa -hanketta.

Tutkimuksessa selvitetään, miten kansanedustajat kokevat eduskuntatyön sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa arvio eduskuntatyön ja työskentelykulttuurin tasa-arvon vahvistamiseksi. Tutkimus toteutetaan ja raportoidaan kahdessa osassa kyselytutkimuksella ja kyselyn keskeisiä tuloksia syventävällä haastattelututkimuksella. Hanke toteutetaan eduskunnan kevätistuntokaudella 2018.

Naisten asemaan ja tasa-arvoon on 1990-luvulta lähtien puututtu lukuisin ohjelmin ja päätöksenteon tasa-arvoa on tutkittu mm. politiikan vaikutusten, äänestämismahdollisuuksien, ehdokkaaksi asettumisen ja poliittisen osallistumisen osalta. Kansanedustajien työn sukupuoliseen tasa-arvoisuuteen on viime aikoina kiinnitetty huomiota naispäättäjien osuuden lisäksi myös naisten ja vähemmistöjen mahdollisuuksiin käyttää valtaa ja vaikuttaa päätöksentekoon valituksi tulemisen jälkeen.

Tarjouspyyntö tutkimushankkeesta on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 20.11.2017: www.hankintailmoitukset.fi Tarjoukset on jätettävä 5.12.2017 mennessä.

Lue eduskunnan oma tiedote täällä. Asiasta uutisoi mm. Turun Sanomat

***

Tasa-arvoselvitys julkaistiin 12.9.2018. Lue eduskunnan tiedote täällä ja puhemies Paula Risikon kannanotto täällä.

Tekijä: Eduskunta
Lue lisää

Jaa somessa: