Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää: Rajojen rikkojat

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa omassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessaan nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat urallaan haastaneet vallitsevia normeja ja käsityksiä siitä, millainen kyseisen ammatin edustajan, uravalinnan tehneen tai tehtävää toteuttavan tulisi olla. Haluamme tuoda keskusteluun mukaan tasa-arvon sen kaikissa muodoissa. Rajojen rikkojat on kymmenen artikkelin sarja, joka ilmestyy loppusyksystä työ- ja elinkeinoministeriön omilla sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen artikkeli ilmestyy ennen 100 tasa-arvotekoa -juhlaa Helsingin yliopistolla marraskuussa.

Taustaa:

Työmarkkinat ovat usein sukupuolittuneita tavoilla, jotka voivat olla sekä rajoittavia että syrjiviä yksilöiden kannalta. Koulutuksessa, ammattien valinnassa, rekrytoinnissa, töiden organisoinnissa, palkkauksessa ja urilla etenemisessä tehdään paljon omalle sukupuolelle tyypillisiä valintoja ja päätöksiä rutiininomaisesti. Eriarvoistavat sukupuolijaot ovat juurtuneet talouden ja kulttuurin rakenteisiin. Tällä on sekä yhteiskunnallisia että taloudellisia vaikutuksia. (thl.fi) Näiden seikkojen lisäksi myös esimerkiksi maahanmuuttajatausta, seksuaalinen suuntautuminen, transsukupuolisuus, oppimisvaikeudet tai osatyökykyisyys saattavat tuoda omia haasteitaan työelämässä. Oletuksena julkaisun teossa ei ole, että kaikki kokevat joutuneensa syrjinnän tai ennakkoluulojen kohteeksi, vaan positiiviset kokemukset ovat yhtälailla tervetulleita. Haluamme olla mukana tärkeässä työssä hälventämässä ennakkoluuloja, joita ihmiset työelämässä saattavat joutua kohtaamaan ja rohkaista ihmisiä tekemään erilaisia ratkaisuja.

Lue artikkeleita osoitteessa http://tem.fi/rajojen-rikkojat

Tekijä: Työ- ja elinkeinoministeriö
Lue lisää

Jaa somessa: