Hyppää sisältöön

Tyttöjen ympärileikkausten vastustaminen lisää sukupuolten tasa-arvoa maahanmuuttajaperheissä

KokoNainen on tehnyt jo 15 vuotta Suomessa asuvien maahanmuuttajien parissa tyttöjen sukuelinten silpomista (FGM) ennaltaehkäisevää asennemuutostyötä sekä tukenut jo ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointia.

Hanke aloitti silpomisen vastaisen työn Suomessa ja on yhä ainoa maassamme pitkäjänteistä asennemuutostyötä tekevä taho. Tyttöjen sukuelinten silpominen on yksi maailman räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista ja naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista. Unicefin arvion mukaan maailmassa elää 200 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat kokeneet silpomisen.

KokoNaisen aloittaessa toimintansa tyttöjen sukuelinten silpominen oli vielä pitkälti tabu perinnettä harjoittavissa yhteisöissä. Myöskään ammattilaisilla ei ollut asiasta tarpeeksi tietoa eivätkä silpomisen läpikäyneet saaneet tukea. Suomessa oli valtava tarve sekä asennemuutostyölle että ammattilaisten kouluttamiselle. Tähän tarpeeseen KokoNainen vastasi. Hankkeen tavoitteena on ollut alusta alkaen se, ettei yhtäkään Suomessa asuvaa tyttöä silvottaisi tai vietäisi ulkomaille silvottavaksi.

Hanke aloitti työn somalien parista ja laajeni sittemmin myös Etiopiasta ja Eritreasta lähtöisin olevien amharankielisten pariin. Nykyään toiminnassa on mukana useisiin eri etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvia eri-ikäisiä naisia ja miehiä. Hanke tekee yhteistyötä maahanmuuttajien omien järjestöjen sekä uskonnollisten johtajien kanssa. Viime aikoina KokoNainen on pyrkinyt tavoittamaan erityisesti vasta maahan tulleita.

KokoNaisen toiminnan perusarvot nousevat ihmisoikeuksista. Eri kulttuureita kunnioitetaan, mutta tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia ei hyväksytä missään muodossa. Hankkeessa ymmärrettiin jo varhain, että luottamusta vaativa asennemuutostyö onnistuu parhaiten, jos sitä tekevät asiantuntijat kuuluvat itse samoihin yhteisöihin, joiden parissa he työskentelevät.

Hankkeen pitkäkestoinen työ ja osallistujia kunnioittava asenne ovat tuottaneet tulosta ja vaikuttaneet monella tavalla maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten elämänlaadun paranemiseen sekä heidän oikeuksiensa toteutumiseen:

KokoNaisen mahdollistama avoin keskustelu ja silpomisen terveyshaitoista sekä ihmisoikeusnäkökulmista tiedottaminen on saanut valtaosan varsinkin Suomessa asuvista somalin- ja amharankielisistä vastustamaan silpomista. Asenteet perinnettä kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi niin naisilla kuin miehilläkin.

Toisaalta hankkeen järjestämät ryhmäkeskustelut ovat lisänneet perheiden sisäistä dialogia ja keskinäistä ymmärrystä. Vielä kymmenen vuotta sitten silpomisesta ei keskusteltu yli sukupolvirajojen: äidit eivät keskustelleet siitä tyttäriensä kanssa tai isoäidit lastenlastensa kanssa. Miehet oli suljettu kokonaan aihepiirin ulkopuolelle. Tämä näkyi myös KokoNaisen asennemuutostyössä. Hankkeen alkuaikoina naiset ja miehet eivät halunneet olla samoissa ryhmissä. Vähitellen avoimuus lisääntyi ja sekaryhmät yleistyivät. Nykyisin avoin keskustelu yli sukupuolirajojen tyttöjen oikeudesta silpomattomuuteen on tavallista.

Kaikki nämä suomalaisissa maahanmuuttajayhteisöissä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet erityisesti perheen tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista. Sen lisäksi ne ovat vahvistaneet sukupuolten välistä tasa-arvoa perheissä. Olemme huomanneet, että saatuaan tietoa ympärileikkausten haitoista, sekä naiset että miehet ovat kiinnostuneet myös laajemmin naisten oikeuksista ja tasa-arvosta. He pitävät hyvänä sitä, että naisella on oikeus myös rajoittaa perheen lapsilukua tai hankkia koulutusta. Viime vuosina mukana olevat miehet ovat alkaneet pitää tasa-arvoa positiivisena ja koko perhettä tukevana asiana, eivät enää uhkana.

Maahanmuuttajayhteisöissä tapahtuvan asennemuutostyön lisäksi KokoNaisen asiantuntijat ovat olleet keskeisessä roolissa muussakin Suomessa tehtävässä FGM:n vastaisessa työssä. He ovat osallistuneet keskeisesti Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen vastaisen toimintaohjelman (2012-2016) valmisteluun sekä kouluttaneet tuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita silpomisen haittavaikutuksista, silpomisen kokeneiden tukemisesta ja asian puheeksi ottamisesta.

Tekijä: Ihmisoikeusliitto
Lue lisää

Jaa somessa: