Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen koulutusohjelma päiväkotien henkilöstölle tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta

Naisasialiitto Unioni järjestää 2017-2018 täydennyskoulutusohjelman sukupuolisensitiivisestä ja tasa-arvoisesta kasvatuksesta varhaiskasvattajille. Unioni on tehnyt hanketyötä aiheen parissa jo vuodesta 2010 saakka. Syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Unioni järjestää yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa kuusi koulutuskokonaisuutta, ja samalla tuotetaan videomateriaalia opetuksen tueksi. Koulutuksiin osallistuu 120 varhaiskasvatuksen ammattilaista eri puolilta Suomea. Koulutukset antavat tietoa ja konkreettisia välineitä uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sukupuolisensitiivisyyttä ja tasa-arvoa koskevien kirjausten suunnitteluun ja käytännön toimeenpanoon. Erityisesti keskitytään leikin ohjeukseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen tasa-arvonäkökulmasta.

Sukupuolisensitiiviellä kasvatuksella tarkoitetaan sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumatonta tasa-arvoista kohtelua. Se on eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi arkisessa puheessa toistettujen, sukupuoleen liitettyjen yleistysten, kuten ”kaikki tytöt pitävät prinsessaleikeistä”, kyseenalaistamista ja sen ymmärtämistä, että lapsen persoona on aina enemmän kuin hänelle syntymässä määritelty sukupuoli. Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen synonyymejä ovat tasa-arvoinen ja sukupuolitietoinen kasvatus.

Sukupuolisensitiivistä kasvatusotetta tarvitaan, koska stereotyyppiset sukupuoliroolit opitaan jo varhain. Mikäli halutaan puuttua rakenteellisiin tasa-arvo-ongelmiin kuten palkkaepätasa-arvoon, työmarkkinoiden segregaatioon tai hoivan epätasaiseen jakautumiseen, tarvitaan jo päiväkodeissa alkavaa tasa-arvokasvatusta. Unionin aikaisempaan hanketyöhön aiheen parissa voi tutustua verkkosivulta www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi.

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Naisasialiitto Unioni ry. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja muut partnerit ovat Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Lastenhoitoalan liitto SLaL ry, Vanhempainliitto, Folkhälsan ja Seta ry.

Naisasialiitto Unioni on vuonna 1892 perustettu, poliittisesti sitoutumaton ja feministinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen.

Tekijä: Naisasialiitto Unioni ry
Lue lisää

Jaa somessa: