Hyppää sisältöön

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään

Vantaan Osaamiskeskus, Careeria ja Vantaan perusopetus

Vantaan osaamiskeskus sai kesällä 2020 OKM.ltä erityisavustusta Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeelle, jonka toteuttajana toimivat Vantaan osaamiskeskuksen lisäksi Careeria ja Vantaan perusopetus. Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke on tasa-arvoprojekti, jonka tavoitteena on maahanmuuttajavanhempien kotoutuminen sekä sopivan opinto- tai urapolun löytäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön 2019 julkaisemasta tutkimusartikkelikokoelmasta selviää, että maahanmuuttajanaisten työllistyminen on kaikilla koulutusasteilla heikompaa verrattuna niin maahanmuuttajamiehiin kuin Suomessa syntyneisiinkin. Tähän tasa-arvo-ongelmaan etsitään uudenlaisia ratkaisuja projektissamme, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti kotiäidit: ne vanhemmat, joiden suomen kielen taito on vielä heikko ja joilla ei välttämättä ole aikaisempaa koulutustaustaa. Äitien kielitaitoa kehitetään kannustavassa ja turvallisessa kouluympäristössä. Vanhemmat oppivat kielen lisäksi mm. matematiikkaa, yhteiskuntatietoutta sekä tieto- ja viestintätaitoja. Opiskelu kouluympäristössä jatkuu aina helmikuuhun asti, jolloin siirrytään 1–3 kk:n kielitietoiseen työkokeiluun. Työkokeilun jälkeen vanhemmat pääsevät treenaamaan työnhakutaitojaan, tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan, sekä osallistumaan muihin Osaamiskeskuksen palveluihin. Yhdessä omaohjaajan kanssa valmistellaan jatkosuunnitelma kohti työ- tai opiskelupaikkaa, ja vielä sen löydyttyäkin omaohjaaja on tukena uudessa elämänvaiheessa. Projektin tavoitteena on näin edistää tasa-arvoa työmarkkinoilla ja pitää huolta, että jokainen osallistuja löytää itselleen sopivan jatkopolun.

Jaa somessa: