Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisesti säveltäen

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan rooli- ja työnjakoihin, asenteisiin ja mielikuviin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä ja purkaa vallitsevia säveltämiseen liittyviä stereotypioita.

Kohti tasa-arvoa säveltämisen ammattikentällä

Säveltäminen näyttäytyy musiikin ammattikentällä poikkeuksellisen miesvaltaisena alana. Esimerkiksi Suomen Säveltäjät ry:n jäsenistä naisia on vain noin 10 prosenttia. Sukupuolten välinen epätasapaino on nähtävissä myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa. Kuten muillakin aloilla, nuorten toiveammatit eriytyvät sukupuolen mukaan myös säveltaiteen alalla.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke
– sisältää tutkimusta ja tutkimusperusteista kehittämistyötä;
– kohdistuu alan koulutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin;
– tuottaa uutta tietoa ja syvällistä ymmärrystä säveltämisen alan ammatilliseen eriytymiseen liittyvistä syistä;
– edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia tarjoten säveltämisen opetusta ja mentorointia 15-20-vuotiaille tytöille, naisille ja muunsukupuolisille;
– lisää sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja säveltämisen alalla nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä ja heidän ammatillisia elämänkulkujaan tutkimuksen ja journalismin keinoin.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen työryhmä koostuu säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista:
– Professori (ma) Heidi Partti, Taideyliopisto
– Säveltäjä/sävellyksen opettaja Riikka Talvitie
– Säveltäjä/sävellyksen opettaja Markku Klami
– Säveltäjä/sävellyksen opettaja Minna Leinonen
– Toimittaja/kirjailija Anu Ahola

Hanke on osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa tehtävää tutkimusta. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Suomen Säveltäjät ry, Music Finland sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä.

Tekijä: Yhdenvertaisesti säveltäen -työryhmä, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus
Lue lisää

Jaa somessa: