Hyppää sisältöön

Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -työkirja ja koulutus

Ratsastus on kaikille avoin harrastus – yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta. Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä vaalia näitä arvoja. Reilun Pelin tavoitteena on mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, rodusta, varallisuudesta tai mistään muustakaan vastavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Reilun Pelin keskeisimpiä teemoja ovat yksilön oikeudet, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Reilu Peli on enemmän kuin yhteiset pelisäännöt tai sääntöjen noudattaminen. Se edustaa arvomaailmaa.

Suomen Ratsastajainliitto ry käynnisti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemisen vuonna 2015. Työ laajennettiin koskettamaan Reilu Peli -kokonaisuutta koko toiminnan saralla.  Ratsastuksen Reilu Peli -asiantuntijaryhmä piti järkevänä lähteä jalkauttamaan tavoitteita heti työn alussa seuratasolla. Ratsastajainliitto toteutti keväällä 2015 yhdenvertaisuutta kartoittavan kyselyn luottamusorganisaatiolleen sekä toimiston palkatulle henkilökunnalle. Kesällä 2015 toteutettiin laaja Reilu Peli -kyselykartoitus koko jäsenistölle.

Kehitysehdotuksina kevään kyselystä nousivat esille mukaantulo toimintaan (toiminnan saavutettavuus), päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistaminen sekä mies- ja naisnäkökulma liiton sisäisessä toiminnassa ja henkilövalinnoissa. Lajin positiivisiksi ominaisuuksiksi kyselystä nousivat tasa-arvo naisten ja miesten välillä kilpailutoiminnassa, erityisryhmien toiminta, hyväksyvä suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin, positiivinen ja moniarvoinen ilmapiiri sekä liiton panostukset vähävaraisten ja syrjäytymisuhan vaarassa olevien lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen edistämiseksi.

Reilu Peli -kyselyn tuloksia analysoitiin tarkemmin syksyn aikana. Kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, ilkivalta ja eristäminen ryhmästä nousivat suurimpina epäkohtina esille. Epäasiallinen ja epäkunnioittava käytös sekä puutteet liiton koulutusjärjestelmissä puhututtivat myös. Kyselyssä kiiteltiin lajin harrastajien suvaitsevaisuutta eri kulttuuria ja seksuaalista suuntautuneisuutta edustavia kohtaan, lajin monipuolista ja tasa-arvoista harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä eri ikäryhmille suunnattuja palveluja.

Kyselyt antoivat hyvät suuntaviivat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suunnitelmaan sekä ratsastuksen Reilun Pelin -työkirjaan sekä tietoa Reilun Pelin toteutumisesta ratsastusharrastuksen parissa.  Kyselyn pohjalta hallitus vahvisti myös Reilu Peli -asiantuntijaryhmän ehdotuksina mm. anonyymiin yhteydenottolomakkeen nettisivuille ja Reilu Peli -yhteyshenkilön nimittämisen toimistolle. Myös asiantuntijaryhmä jatkaa työtään aihepiirien ympärillä tämän jälkeenkin.

Ratsastajainliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma valmistui keväällä 2016. Syksyllä 2016 julkaistiin ratsastuksen oma käytännönläheinen Reilu Peli -työkirja seurojen ja tallien käyttöön sekä jäsenistön hyötykäyttöön. Teosta tullaan hyödyntämään myös Ratsastajainliiton koulutusmateriaalina. Syksyllä 2016 on käynnistetty Reilu Peli -aluekiertue liiton urheilupsykologin johdolla. Luento- ja koulutuskiertue jatkuu vuonna 2017.

Reilu Peli -asiantuntijaryhmä on lisäksi sopinut yhteistyöstä ja yhteisistä koulutuksista mm. Tyttöjen Talon seksuaalisesta väkivaltatyöstä vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Liitto on mm. mukana urheilumaailman yhteisessä tasa-arvotyöryhmässä, jossa suunnitellaan toimenpiteitä kaikille lajeille. Lupa välittää – lupa puuttua -opas sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on parhaillaan päivityksessä. Se on ollut eri lajien käytössä mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. Lue lisää!

Tekijä: Suomen Ratsastajainliitto ry
Lue lisää

Jaa somessa: