Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Y-tunnus: 02211053
Osoite: Fredrikinkatu 39 C 22
Postinumero: 00120
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 046 922 2201
Sähköpostiosoite: [email protected] fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö                      

Nimi: Järjestöpäällikkö Anniina Vainio                         
Osoite: Fredrikinkatu 39 C 22                 
Postinumero: 00120  
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 050 388 8868
Sähköposti: [email protected]

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Nimi: Järjestöpäällikkö Anniina Vainio
Osoite: Fredrikinkatu 39 C 22  
Postinumero: 00120
Postitoimipaikka: HELSINKI         
Puhelinnumero: 050 388 8868
Sähköposti: [email protected]

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Tapahtumien järjestämisen vaatiman tiedon keräämiseen, jäsenasioiden ja luottamustoimien hoitoon, yhteydenpitoon sekä toiminnan dokumentointiin ja viestintään.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Y-tunnus, Henkilötunnus, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kun se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään ensisijaisesti jäsenten itse antamia tietoja. Tietoja kertyy myös verkkosivuvierailujen yhteydessä ja muussa asioinnissa sekä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa viranomaisten pitämistä rekistereistä.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta järjestön ulkopuolelle. Osa järjestön tiedoista on tallennettu Dropboxiin. Tietoja kerätään myös Google Driven kautta. Molemmat toimivat USA:ssa ja niillä on Privacy Shield Certification.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota jäsenille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Verkkosivuilla on myös painikkeita, joilla voi jakaa sisältöä eri verkkoviestiympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Näiden evästeet eivät ole hallinnassamme.  Lisätietoa kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saa kyseisen osapuolen verkkosivuilta.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jaa somessa: