Hyppää sisältöön

Tilastokeskus osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tasa-arvotiedon saatavuutta edistämällä

Tilastokeskuksen tasa-arvotekona on parantaa tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuutta ja näkyvyyttä. Tilastokeskus sitoutuu kehittämään erityisesti tasa-arvon teemasivuston tietosisältöjä ja sen ajantasaisuutta sekä tasa-arvotiedon löydettävyyttä. Tasa-arvoa koskevia tilastotietoja nostetaan enemmän esiin myös Tilastokeskuksen eri viestintäkanavien ja etenkin sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on tarjota tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta aiempaa helpommin ja kattavammin entistä laajemmalle yleisölle. Helposti löydettävä ja selkeä tieto tukee laajemmin työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tilastokeskuksessa on tehty tasa-arvotilastoja jo 1970-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäinen Naisten asema -julkaisu ilmestyi vuonna 1980. Tilastokeskus on julkaissut 1990-luvulta alkaen säännöllisesti Naiset ja miehet Suomessa -taskutilastoa, johon on koottu keskeisimmät tilastotiedot naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa. Uusin taskutilasto ilmestyi vuonna 2016. Jatkossa vastaavaa tasa-arvotietoa viedään yhä enemmän verkkoon tiedon visualisointia kehittäen ja automatisoituja ratkaisuja hyödyntäen.

Tilastokeskuksen tasa-arvotilastoja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Tasa-arvotilastoinnin tukena toimii tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmä, jossa on jäseniä ministeriöistä, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä. 

Lue lisää Teot-sivuiltamme!

Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tasaarvo 

Jaa somessa: