Hyppää sisältöön

Tunnustus perheystävällisille ja tasa-arvoa tukeville työpaikoille

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa seurataan tasa-arvon ja perheystävällisyyden toteutumista erilaisilla työpaikoilla. Mukana on 16 työnantajaa suuryrityksistä pieniin järjestöihin, muun muassa Joensuun kaupunki, DNA Oy ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Ohjelmaan osallistuvat työyhteisöt tavoittavat tällä hetkellä lähes 20 000 suomalaista palkansaajaa.

”Tasa-arvon toteutumisen kannalta on tärkeää, että työpaikoilla on toimivat ja avoimet ohjeistukset muun muassa pitkille perhevapaille siirtymiseen ja niiltä palaamiseen. Erityisesti isiä kannustetaan aktiivisesti perhevapaiden käyttöön ja vastaavasti naisia lisäkoulutuksiin, työelämässä pysymiseen ja urakehitykseen”, kertoo Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko, joka on ollut mukana kehittämässä ohjelmaa. Hän on myös seurannut kaikkien ohjelmaa pilotoivien organisaatioiden edistymistä ohjelmassa.

Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyttä tukevien pelisääntöjen laatimista. Periaatteiden ja pelisääntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Alkukartoituksen jälkeen ohjelmaan osallistuvalle työpaikalle laaditaan kehittämissuunnitelma, jonka avulla organisaatio edistää konkreettisia tekoja perheystävällisyyden lisäämiseksi. Kunkin ohjelmaan osallistuvan organisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkistetaan samalla. Kehittämistoimenpiteiden jälkeen toteutetaan organisaation kokonaisarviointi. ”Jos kokonaisarviointi osoittaa edistymistä sekä vahvaa näyttöä perheystävällisyyden toteutumisesta, saa organisaatio Perheystävällinen työpaikka -tunnustuksen,” sanoo Anna Kokko.

Ensimmäiset ohjelmaa pilotoivat työpaikat ovat päässeet kehittämistyössä seurantavaiheeseen. Ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnustukset kehittämistyössä hyvin edenneille ja kriteerit täyttäville työpaikoille jaettiin loppuvuonna 2017, ja ne saivat Lastensuojelun Keskusliitto ry, Miessakit ry ja Suomen Vanhempainliitto ry.

Lue lisää Teot-sivuiltamme! Lisätietoja löytyy myös hankkeen omilta nettisivuilta.

Jaa somessa: