Hyppää sisältöön

Tutustu kaikkiin tähän asti julkaistuihin tasa-arvotekoihin!

100 tasa-arvotekoa -hanke on kerännyt hyvin monenlaisia tekoja lukuisilta eri aloilta. Olemme lajitelleet tekoja kategorioittain, jotta niihin tutustuminen käy helpommin ja niiden kirjo pääsee oikeuksiinsa. Listassa ovat kaikki tähän asti julkaistut tasa-arvoteot.

Jokaisesta teosta löytyy lisätietoa Teot-sivulta.

Tekokategoriat ovat:

Naisiin kohdistuva väkivalta

Sosiaali- ja terveysala 

Koulutus, työelämä ja johtajuus

Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

Liikunta

Viestintä

Tasa-arvopolitiikka

Taide

Muita tilaisuuksia, kampanjoita ja tasa-arvotoimia

Naisiin kohdistuva väkivalta

1. Monika-Naiset liiton verkkopalvelu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille

2. Maria Akatemian tyttöjen väkivaltaa ehkäisevä Keijun varjo -hanke

3. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimipisteen avaaminen Rovaniemelle

4. Suomen Kosmetologien Yhdistys tukee ensi- ja turvakotien asiakkaita eri puolella Suomea

5. Amnesty Internationalin Suomen osaston kuntatutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta

6. Helsingin poliisilaitoksen konsertti seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta

7. Ensi- ja turvakotien liiton Tarinakengät -näyttely naisten kokemasta väkivallasta

8. Naisten Linjan ja Setan Transtukipisteen verkkovertaisryhmä väkivaltaa kokeneille transfeminiineille

9. Ranskan instituutin seminaari naisiin kohdistuvasta väkivallasta

10. Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen keskustelutilaisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta

11. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tehostaa viestintää lähisuhdeväkivallasta ja tukea tarjoavista tahoista

12. FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan vastainen työ

13. Helsingin Diakonissalaitoksen Hirundo-päiväkeskuksen Gemma-hanke siirtolais- ja vähemmistötaustaisten naisten kokemasta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta

14. Ulkoasiainministeriö

     Ulkoasiainministeri Soini liittyy EU:n tasa-arvoinstituutin White Ribbon -kampanjaan ja puhuu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

     Brasilian-suurlähetystön Turn the World Orange -kampanjaan osallistuminen naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi

     Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön YK:n päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus -teeman aktiivinen esillä pitäminen mm. EU-CELAC-                           huippukokouksessa

     Liman-suurlähetystön sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevä miniseminaari sekä aktiivinen ja näkyvä osallistuminen tasa-arvoteemoja käsitteleviin tilaisuuksiin

     Pristinan-suurlähetystön päätöslauselmaa 1325 toteuttavan hankkeen tukeminen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi

     Riian-suurlähetystön yhdessä Marta-järjestön kanssa naisiin ja tyttöihin kohdistuva ja perheväkivaltaa käsittelevä seminaari

     Tunisin-suurlähetystön naispuolisen henkilöstön tukeminen koulutuksilla seksuaalisesta häirinnästä selviytymiseksi

     Asevalvontayksikön asekaupan ja sukupuoliperustaisen väkivallan yhteyksien korostaminen negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi

     Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikön kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa järjestettävä seminaari/työpaja naisiin kohdistuvasta                     väkivallasta

     Kaakkois-Euroopan yksikön UN Womenin Oranssit päivät -kampanjaan osallistuminen ja yksikön sisällä rahasumman kerääminen kampanjalle naisiin ja tyttöihin               kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi

     Kansainvälisen oikeuden yksikön tuki Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) uhrirahastolle, jonka toiminnassa läpileikkaavina teemoina ovat mm. naisten                     ihmisoikeuksien edistäminen, naisten osallistumisen sekä gender-näkökulman lisääminen sekä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan huomioiminen

 

Sosiaali- ja terveysala

15. Sairaanhoitajaliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitajien mentorointihanke Kainuussa

16. Suomen Kätilöliiton kampanja, joka haastaa kunnat ilmaisen ehkäisyn puolesta

17. THL:n Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus -verkkosivut, joilla on tutkittua tietoa sukupuolten välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista maahanmuuttajaväestössä

18. Tunne rintasi ry:n OMAKUU-sovellus: kuukautiskalenteri ja rintojen omatarkkailun muistuttaja

19. Tunne Rintasi ry:n ja Monika-Naiset liiton rintojen omatarkkailuohjeet monella eri kielellä

20. Endometrioosiyhdistyksen Moona Oirepäiväkirja -sovellus kuukautiskierron aikaisten oireiden seuraamiseen ja endometrioosin oireiden tunnistamiseen

14.  Ulkoasiainministeriö

     Bukarestin-suurlähetystön tukitoimet Romanian viranomaisille, Punaiselle ristille ja kansalaisjärjestöille äitiyspakkauksen käyttöönottamiseksi Romanian köyhimmillä         alueilla

     Lissabonin-suurlähetystön 80 vuotta äitiyspakkauslaista – kumppanuustoimet paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön kanssa portugalilaisen äitiyspakkauksen                     lanseeraamiseksi

     Petroskoin-toimipisteen äitiyspakkausta Karjalan tasavallan sosiaali- ja terveysalan toimijoille esittelevä tilaisuus

     Vilnan-suurlähetystö yhteiskunnalliseen tasa-arvoon tähtäävän keskustelun edistäminen Liettuassa esittelemällä maan sosiaali- ja terveysviranomaisille sekä                   kansalaisyhteiskunnalle suomalainen äitiyspakkaus

     YK:n kehityskysymysten yksikön sivutapahtuma YK:n yleiskokouksessa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista

 

Koulutus, työelämä ja johtajuus

21. BPW Finland – Suomen liike ja virkanaisten liiton koulutushanke yli 50-vuotiaille korkeakoulutetuille työttömille naisille

22. Keksin Naisjohtajat esiin -kampanja

23. KivaQ:n tasa-arvosuunnittelu-työkalu

24. Tehyn raskaussyrjinnän vastainen kampanja

25. Tasa-arvovaltuutetun raskaussyrjinnän vastainen kampanja

26. Suomen NNKY-liiton haaste ottaa nuoret naiset huomioon päätöksentekijöinä

27. AGORAn TASOVA-hankkeen aluekehityskysymyksiin painottuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus

28. Akavan Erityisalojen Tasa-arvolähettiläs-kampanja, joka vahvistaa henkilöstöedustajien tasa-arvotoimintaa

29. Globaalikeskuksen toimistolleen tekemä yhdenvertaisuussuunnitelman

30. Oulun yliopiston Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo -selvityshanke

31. Suominen Oyj:n sokkorekrytointi

32. Women in Film and Television WIFT Finland ry:n mentorointiohjelma audiovisuaalisella alalla työskenteleville naisille

33. Zonta International Piiri 20:n mentorointiohjelma eri alojen naisille

34. Plan International Suomen lastenhallituksen Girls takeover, jossa tytöt valtaavat politiikan ja talouden valtapaikkoja kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2017

35. Espoon kaupungin tasa-arvopalkinto TASSU, joka palkitsee kaupungin työyhteisöjen ja -ryhmien konkreettisia tasa-arvotekoja

36. Palkansaajajärjestöjen Akava, SAK ja STTK tasa-arvokiertue työpaikkojen tasa-arvosta

37. WeAll-tutkimushankkeen työllisyyttä edistävä ja työnhaun sukupuolistuneisuutta tutkiva toiminta Kotkassa

38. Mothers in Business MiB ry:n kouluvierailut, joiden tarkoituksena on rohkaista tyttöjä teknisille aloille

39. Naisasialiitto Unionin ja mm. Diakonia-ammattikorkeakoulun sukupuolisensitiivisen kasvatuksen koulutusohjelma päiväkotien henkilöstölle

40. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

41. Työväen sivistysliiton julistautuminen feministiseksi järjestöksi ja siihen liittyvät toimenpiteet

42. Rusetti ry:n selvitys naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta vammaisjärjestöjen päätöksenteossa

43. Eurooppanaiset ry:n 10 faktaa-tasa-arvosta -paneelikeskustelu suomalaisen naisen asemasta töissä, internetissä ja vallan kahvassa

44. Työ- ja elinkeinoministeriön Rajojen rikkojat -julkaisusarja

45. Oulun ammattikorkeakoulun ja Koulutusavain Oy:n Sinä osaat! -verkosto tyttöjen rohkaisemiseksi teknologia-alalle

46. Joensuun kaupungin ja Abloy Oy:n Joensuun tehtaan yhteistyö teknisen alan esittelemiseksi tytöille

47. Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen mentorointikahvila

48. Pelastusalan naisverkoston seminaari yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käytännön edistämisestä pelastustoimessa

14.  Ulkoasiainministeriö

     Abu Dhabin -suurlähetystön ydinvoima-alan naisverkosto

     Abujan-suurlähetystön tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamista edistävä koodibussihanke Nigeriassa ja Ghanassa

     Addis Abeban -suurlähetystön maaohjelmassa perustettava naisten ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeisiin räätälöity, maatalousyrittäjyyttä ja                                         elinkeinomahdollisuuksia tukeva rahoitusjärjestelmä

     Addis Abeban -suurlähetystön yhteistyö opetussektorin kanssa kasvattaa yläastetta käyvien tyttöjen osuutta

     Addis Abeban -suurlähetystön verkosto naisrauhanvälittäjille Afrikan Unionissa

     Addis Abeban -suurlähetystön maaohjelman päätös nostaa naisten ja tyttöjen tarpeet keskeisiksi vesipalvelujen suunnittelussa koulutuksin ja vesikomitean                       jäsenyyden  kautta

     Addis Abeban -suurlähetystön tasa-arvokoulutus kaikkien hankkeiden toimijoille

     Buenos Airesin -suurlähetystön Rails Girls -koodauskoulutustyöpajan järjestämisen tukeminen

     Canberran-suurlähetystön She Leads -konferenssi naisjohtajien luentoineen, työpajoineen ja koulutuksineen

     Dublinin-suurlähetystön päätös pitää esillä naisten työelämään osallistumisen mahdollisuuksia parantavia keinoja

     Haagin-suurlähetystön pyrkimys tasapainottaa edustuston henkilöstön sukupuolijakaumaa

     Kairon-suurlähetystön tuki naisten pääsyä koulutukseen ja poliittista osallistumista tukeville hankkeille

     Keski-Aasian kiertävän suurlähettilään toimet naisten aseman parantamiseksi tukemalla työllisyyttä ja pienyrittäjyyttä kehittävää projektia Tadzhikistanissa

     Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa huomioi naisten aseman, naisyrittäjyyden ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisen paikallisen yhteistyön                   määrärahoissa

     Kiovan-suurlähetystön naisyrittäjyyden tukeminen Seed Forumin naisyrittäjyysohjelman kautta

     Los Angelesin-pääkonsulaatin naisyrittäjille ja -johtajille suunnattu pitchaustapahtuma sijoittajakontaktien luomiseksi

     Maputon-suurlähetystön naispuolisten maanviljelijöiden tukeminen, opetussektorin tasa-arvokoulutuksen järjestäminen, konferenssi YK:n turvallisuusneuvoston                 päätöslauselmasta 1325 ja naisten roolista konfliktien ehkäisyssä

     New Delhin -suurlähetystön henkilökunnalle järjestetty intialaisen tasa-arvoasiantuntijan vetämä workshop

     New Delhin -suurlähetystön työyhteisön myöntämät palkinnot tasa-arvoa erityisen hyvin edistäville kollegoille ”kuukauden työntekijä” -tyylisesti

     New Yorkin pääkonsulaatin suomalaisen naisyrittäjyyden esille nostaminen ja tähän liittyvän tapahtuman järjestäminen New Yorkin kaupungin kanssa

     Prahan-suurlähetystön naisten asemaa yritysmaailmassa koskevan seminaarin pitäminen yhdessä Tshekin pohjoismaisen kauppakamarin kanssa

     Riadin-suurlähetystön naisten koulutuksen ja toimintaedellytysten parantaminen Saudi-Arabiassa: suurlähetystö edistää saudiarabialaisten naisopettajien                         osallistumista opettajakoulutukseen Suomessa keväällä ja kesällä 2017

     Singaporen-suurlähetystön Women in Tech -tapahtuman järjestäminen

     Sofian-suurlähetystön tiedon levittäminen koulutusjärjestelmän innovaatioista ja mahdollisuuksista bulgarialaisten järjestöjen kanssa

     Tallinnan-suurlähetystö organisoi eduskunnan ja Riigikogun naiskansanedustajien yhteentuomisen ja naisverkoston perustamisen Riigikoguun,                                          tasa-arvokeskustelujen tuomista kouluihin ja yritysten naisjohtajien mentorointia

     Tokion-suurlähetystön naisten aktiivista työelämään osallistumista ja suomalaista perhepolitiikkaa käsittelevä seminaari paikallisille päättäjille, poliitikoille,                       asiantuntijoille ja medialle

     Tunisin-suurlähetystö tunisialaisten naisvirkamiesten kapasiteetin vahvistaminen rahoittamalla kumppanuushanketta

     Washingtonin-suurlähetystön naiset ja ilmastonmuutos- ja 1325-tematiikkojen sekä mm. Suomen tasa-arvoisen koulutuksen ja teknologiakasvatuksen esillä pitäminen

     Wienin-suurlähetystön tunnetun itävaltalaisen haastaminen isyyskuukauden pitoon

     Wienin-suurlähetystön (Etyj-delegaation) huomion kiinnittäminen Etyj-rekrytoinnissa tasa-arvoisuuteen sekä tasa-arvon edistäminen edelleen Etyj-hankerahoituksen         prioriteettiteemana 

     Windhoekin-suurlähetystön kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuominen yhteiseen koulutus- ja verkostoitumiskonferenssiin keskustelun synnyttämiseksi naisia ja              lapsia koskevasta politiikasta

     Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö tukee yli 300 ruandalaiselle naisyrittäjää rajakaupankäynnin edistämisessä Trade Mark East Africa -ohjelman kautta sekä UN      Womenin Kenian maaohjelmaa ja erityisesti naisten poliittista osallistumista

     Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikön naisten ja miesten tasavertainen käyttö asiantuntijoina viestinnässä ja paneeleissa

     Eurooppaosaston pätevien naisten kunniakonsuleiksi valitsemisen rohkaiseminen

     Hallintopalveluiden ja Taloussuunnittelun Työterveyslaitoksen toteuttama Työ@Elämä -esimiesvalmennus, jossa huomioidaan erityisesti työntekijöiden erilaisia                 elämäntilanteita 

     Ihmisoikeuspolitiikan yksikön tasavertaisen osallistumisen mahdollistaminen sisäisiin kokouksiin ja tapahtumiin

     Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päätös aloittaa keskustelu sukupuolinormeista ja sukupuolittuneista käytänteistä arjessa ja työyhteisön toiminnoissa

     Itäosasto edistää Suomen ulkopolitiikalle tärkeitä teemoja (esim. naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon, naisten taloudellista voimaantumista ja                     naisyrittäjyyttä) kahdenvälisissä tapaamisissa sekä kehitysyhteistyöprojektien kautta

     Kansalaispalveluiden osaston ennakkoluuloja ja oletuksia sisältävien tapojen ja käyttäytymismallien tiedostaminen ja karistaminen työyhteisössä

     Kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikön toimet vahvistaa koulutuksen ja ohjeistuksen avulla Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön tasa-arvo-osaamista

     Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön sukupuolten tasa-arvon ylläpito työyhteisössä

     Taloudellisten ulkosuhteiden osaston johdon toimet edistää henkilöstön mahdollisuuksia etätyön käyttämiseen, millä tuetaan perheen ja työelämän parempaa                   yhteensovittamista sekä työssä jaksamista

     Budapestin-suurlähetystön yhteistyöhanke Unkarin kouluissa tyttöjen digilukutaidon kehittämiseksi

     Amerikan ja Aasian osaston tasa-arvokysymysten säännöllinen tarkastelu ja muu edistäminen: perhevapaisiin kannustaminen, tasa-arvoiset tilaratkaisut,                         harjoittelijoiden tasa-arvoinen rekrytointi

     New Delhin -suurlähetystön seminaari naisten asemasta Intian työmarkkinoilla, pääpuhujana suomalainen korkean tason asiantuntija

     Madridin-suurlähetystön eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan Espanjan-vierailun (toukokuu 2017) yhteydessä seminaari suomalaisen tasa-arvon                       edistymisestä osana Suomen demokraattista kehitystä

 

Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

49. Kalevalaiset Naiset ry:n Naiset meillä ja muualla -seminaari naisen asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona

50. Monika-Naiset liitto ry:n verkkopalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille useilla eri kielillä

51. Suomen Akateemisten Naisten Liiton lupaus levittää 100 tasa-arvotekoa -hankkeen konsepti-ideaa kansainvälisissä verkostoissaan

52. Svenska Kvinnoförbundetin Feminism så in i Norden -seminaari pohjoismaisen feminismin nykytilanteesta ja pohjoismaisesta tasa-arvoyhteistyöstä

53. International Women’s Forum (IWF) Finland ry:n verkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden tavata maailmalla menestyneitä johtajanaisia

54. Helsingin kaupungin liikuntaviraston maahanmuuttajanaisten kotoutumista edistävä Naiset yhdessä liikkumaan -hanke

55. Suomen Lähetysseuran pilottihanke Tansaniassa syrjäytymisvaarassa olevien ja seksityötä tekevien nuorten naisten auttamiseksi

56. Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n Itse tehty arki -taidehanke

57. THL:n Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus -verkkosivuille koottu tutkittu tieto sukupuolten välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista maahanmuuttajaväestössä

58. Kansalaisopistojen liiton naiserityiset ryhmät kotona lasten kanssa olevien maahanmuuttajanaisten kotoutumisen lisäämiseksi

59. African Caren naisia itsenäiseen toimintaan voimaannuttava Meidän perhe -toiminta

60. Valtioneuvoston kansainvälinen tasa-arvopalkinto Gender Equality Prize

61. Maahanmuuttoviraston toimet naisten ja tyttöjen itsenäisen asioinnin edistämiseksi

62. Monaliiku ry:n pakolaisnaisten jalkapallofestivaali

63. Väestöliiton tuki Nepalissa nuorten seksuaaliterveyspalveluiden ja seksuaalioikeuksien parantamiseksi

64. Helsingin Demarinaisten päätös nostaa yhdeksi toimintakautensa pääteemoista maahanmuuttajataustaisten naisten huomiointi tavoitteissa ja toimissa

65. Mielenterveyden keskusliiton ja Monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa erityisesti maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattu mielenterveysryhmä

66. Belgrade Fund for Political Excellencen järjestämä teemakeskustelu naisten asemasta politiikassa ja rauhanneuvotteluissa Balkanilla osana vuotuista Belgrade Security Forumia

14. Ulkoasiainministeriön yli 150 tasa-arvotekoa Suomessa ja suurlähetystöissä ulkomailla: katso lisää tekoja tämän listan eri kategorioista.

     Protokollapalveluiden tasa-arvoaiheinen vierailu Suomessa toimiville suurlähettiläille: aiheena mahdollisesti suomalainen päiväkoti

     Protokollapalveluiden tasa-arvoteeman esiin nostaminen valtiovierailuiden yhteydessä

     Taloudellisten ulkosuhteiden osaston kauppapolitiikan yksikön päätös nostaa tasa-arvo keskeiseksi teemaksi kauppaa tukevassa yhteistyössä, mikä näkyy                       rahoituskohteissa ja Women’s Economic Empowerment through Trade –seminaarina

     Soulin-suurlähetystön Etelä-Korean tasa-arvoministeriön ja Pohjoismaiden suurlähetystöjen kesken solmittu yhteistyöasiakirja ja eri toimet sen pohjalta tasa-arvon           edistämiseksi

     Algerin-suurlähetystön Algerin parlamentin valtuuskunnan vierailu Suomeen liittyen naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaan

     Ankaran-suurlähetystön Turkin kansalaisyhteiskunnan edustajien vaikuttajavierailu Suomeen

     Wienin-suurlähetystön Gender Champions -verkoston ehdottaminen Wieniin ja Itävallan haastaminen mukaan siihen

     Zagrebin-suurlähetystön Kroatian instituutioiden haastaminen 100 tasa-arvotekoon

     Alivaltiosihteerin (sisäiset ja ulkoiset palvelut) tasa-arvon esittäminen teemaksi suurlähettiläskokoukseen

     Amerikan ja Aasian osaston tasa-arvotyön tukeminen kumppanimaissa

     EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön tasa-arvokysymysten huomioiminen johdonmukaisesti Suomen YUTP-linjauksissa samoin kuin EU:n                           globaalistrategian toimeenpanossa

     Aasian, Afrikan ja Amerikan viestinnän yksikön naisten asemaa parantavien hankkeiden tukeminen Vietnamissa ja Afrikan maissa

     Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön rahoitus UN Womenin, Maailman ruokaohjelman ja Unicefin Käsi kädessä -ohjelmalle

     YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikön naisten roolin rauhanvälityksessä ja gender-näkökulman huomioimisen aktiivinen edistäminen rauhanprosesseissa YK:n               turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) mukaisesti

     Kehitysrahoituslaitosten yksikön toimet sen eteen, että kansainvälisissä kehitysrahoituslaitoksissa naisten osuus niiden myöntämän rahoituksen hyödynsaajista sekä         myös pankkien omasta henkilöstöstä, erityisesti johtoportaassa, kasvaa

 

Liikunta

67. Ylen kartoitus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta sen urheilusisällöissä ja toimet kartoituksen pohjalta

68. Mahla Films Oy:n Heikoilla jäillä -dokumenttielokuva naisten joukkueurheilun arvostuksesta ja naisten urheiluun liittyvistä ennakkoluuloista

69. Suomen Ratsastajainliiton Reilu Peli -työkirja

70. Suomen Valmentajien ja palloilun lajiliittojen Valmentaa kuin nainen -hanke

71. Suomen Voimisteluliiton Urheilu voimaannuttajana -paneelikeskustelu

72. Suomen Jääkiekkoliiton 100 jääkiekkotapahtumaa tytöille

73. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys liikuntavuorojen jakautumisesta sukupuolten kesken

74. Suomen Palloliiton Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelma

75. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Suomen Paralympiakomitean Tyttöjen Tie Tähtiin -liikuntakokeilutapahtumat Helsingissä ja Rovaniemellä

76. Jyväskyläläisen Jigotai-seuran judojaoksen osana ”Judo on tyttöjen juttu” -hanketta luoma judomimmit-yhteisö, syrjinnän ehkäisyyn keskittyvät työpajat sekä naisten judon suurleiri

77. Joensuu-Jukola 2017 ”Suomi 100 Venlojen juhlaviesti” ja Jukolan viestin kilpailunjohtajana ensimmäistä kertaa nainen

78. Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilujaoston päätös ryhtyä UN Womenin kuukausilahjoittajaksi

79. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuosittainen tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä tunnustuspalkinnon Oulun kaupungissa toimivalle urheilutoimijalle

80. Pesäpalloliitto päätös vahvistaa naisten osallistumista tuomaritoimintaan: naisille tarjotaan mahdollisuus edetä tuomaritoiminnassa naisten sarjojen lisäksi miesten pääsarjatasolle asti

81. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n päätös selvittää ja uudistaa lajin termistöä sukupuolineutraalimmaksi ja nostaa siten tasa-arvokysymykset keskusteluun lajipiirin sisällä

82. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n sosiaalisen median #AllMaleSports -kampanja, jolla herätetään keskustelua naisten roolista urheilujournalismissa ja laajemmin urheilumaailmassa.

83. Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -hanke

84. Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä Olympiakomitean ja Paralympiakomiteakomitean kanssa tekemä haaste urheilun lajiliitoille erityisesti päätöksenteon ja valmennuksen tasa-arvon lisäämiseksi

14. Ulkoministeriö

     Kuala Lumpurin -suurlähetystön hyväntekeväisyysjääkiekko-ottelusta saatavien tulojen lahjoittaminen naisten asemaa edistävän kansalaisjärjestön toimintaan

 

Viestintä

85. Aamulehden siirtyminen sukupuolineutraaliin kieleen

86. Marttaliitto esittelee yhden tasa-arvoteon jokaiselta 118 toimintavuodeltaan

14. Ulkoasiainministeriö

     Abu Dhabin -suurlähetystön vastuumaissa menestyneiden suomalaisten miesten ja naisten henkilökuvien julkaiseminen verkossa

     Ankaran-suurlähetystön juttusarja Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista Facebookissa

     Ateenan-suurlähetystön tasa-arvoa ja/tai naisten oikeuksia edistäneen henkilön tai tapahtuman kuukausittaiset esittelyt verkossa

     Brasilian-suurlähetystön teko nostaa sosiaalisessa mediassa esille tasa-arvon merkitys Suomen historiassa

     Belgradin-suurlähetystön He for She -kampanja sekä tasa-arvoteeman esillä pitäminen sosiaalisessa mediassa

     Brysselin-suurlähetystön juttusarja tasa-arvon virstanpylväistä Suomessa ja päätös, että Suomi 100 -vuoden juhlatilaisuuksiin kutsutaan vähintään 40 prosenttia               molempia sukupuolia

     Oslon-suurlähetystön viestintä Tyyne Leivo-Larssonin (Suomen ensimmäinen naispuolinen suurlähettiläs, jonka toimikausi oli Oslossa 1958–1965) perintöön pohjaten

     Ottawan-suurlähetystön tasa-arvokampanja sosiaalisessa mediassa esittäen kuukausittaisen suomalaisen tasa-arvon virstanpylvään

     Pretorian-suurlähetystön HeForShe -kampanjaan osallistuminen paikallisesti ja yhteispohjoismaisen some-kampanjan pitäminen tasa-arvotyöstä Etelä-Afrikassa

     Reykjavikin-suurlähetystön kuukausittaisen henkilökuvan julkaiseminen suomalaisesta tai islantilaisesta naisesta, joka on historian tai nykyajan merkkihenkilö

     Ajankohtaisviestinnän yksikön sukupuolten tasa-arvon entistä parempi toteutuminen teksteissä ja kuvituksissa

     Kehitysviestinnän yksikön toimet kuvata kehitysmaiden naiset täysivaltaisina kansalaisina ja aktiivisina toimijoina

     Maakuvayksikön tasa-arvoaiheisen materiaalin – artikkelien, emojien yms. – tuottaminen eri maakuvaviestinnän kanaviin

     Taloudellisten ulkosuhteiden osaston vientivalvontayksikön aikomus tarkistaa esimerkiksi kaksikäyttötuotteiden valvontalistojen suomenkieliset termit, tavoitteena             sukupuolineutraalien käsitteiden käyttöönotto

 

Tasa-arvopolitiikka

87. Suomen Keskustanaisten pohja valtuustoaloitteesta, jolla kuntapäättäjät voivat haastaa kuntansa allekirjoittamaan Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

88. Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demon päätös tehdä sukupuolten tasa-arvosta vuoden teemansa, mikä näkyy esimerkiksi useina tapahtumina

89. KD Naisten hyvinvointi- ja ulkoilutapahtumat sekä ikääntyneiden naisten auttaminen päivittäisissä toimissa ja digitaidoissa auttaminen

90. Sisäministeriön selvitys turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Selvityksen tulosten perusteella laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla turvallisuuden tasa-arvoisuutta voidaan parantaa

91. Vihreiden Naisten #100suvausta-kampanja, joka tekee sukupuolivaikutusten arviointia tutuksi

92. Tasa-arvovaje-hankkeen Plan F – parempaa talouspolitiikkaa -seminaari taloutta kriittisesti sukupuolinäkökulmasta tarkastelevasta feministisestä taloustieteestä

93. Vihreiden Joustoa ja valinnanvapautta perheille -perhepolitiikkakokonaisuus

94. Kokoomuksen Naisten Liiton Kokoomukselle Perheet ja työelämä -asiakirja

95. Sosialidemokraattisten Nuorten anonyymin työnhaun kokeilu

96. Vasemmistonaisten Palkka-avoimuus nyt! -kampanja

97. Oulun seudun Nytkiksen, Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry:n ja Oulun Naisunionin Rauha, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -yleisötilaisuus

98. Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) päätös järjestää tasa-arvopäivät säännöllisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella

14. Ulkoasiainministeriö

     Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen ei osallistu Suomea edustaessaan paneeleihin, joissa on edustettuna pelkästään yhtä sukupuolta

     Pysyvä edustusto Genevessä: Suurlähettiläs Hakala päätös sitoutua henkilökohtaisesti edistämään tasa-arvoa Gender Champions -hankkeessa

     Pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa: Euroopan neuvoston päätös kohdentaa toimintaan tarkoitettu vapaaehtoismääräraha pääosin naisten oikeuksien                       edistämiseen

     Pariisin-suurlähetystön tasa-arvon aspektien yhä parempi huomioiminen ja asennemuutoksen edistäminen yhteistyökumppanien toiminnassa

     Nikosian-suurlähetystö tasa-arvoasioiden esiintuominen osana Kyproksen rauhanprosessia

     Addis Abeban -suurlähetystön Kehitysyhteistyön maaohjelma, jossa naisten oikeustietoisuutta ja maanhallintaoikeuksien konkreettista toteutumista vahvistetaan              kaikissa maarekisteröintiprosessin vaiheissa Etiopiassa

     Algerin-suurlähetystön yhteistyö UNFPA:n ja UNDP:n kanssa Algerian solidaarisuus-, perhe- ja naisasioiden ministerin Mounia Meslemin ja kansalaisjärjestöjen työn        tukemiseksi

     Beirutin-suurlähetystön libanonilaisten naisten poliittisen osallistumisen tukeminen tavoitteena vahvistaa naisten asettumista ehdolle parlamenttivaaleissa 2017

     Belgradin-suurlähetystön jatkotoimet hankkeelle, jolla vahvistettiin naiskansanedustajien asemaa ja osaamista

     Hanoin-suurlähetystön Vietnamin uuden metsälain sukupuolivaikutusanalyysi, jota Vietnamin metsähallitus hyödyntää

     Pysyvän edustuston OECD:ssä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteutumisen seuraaminen OECD:n työssä

     Kehityspoliittisen osaston johdon lupaus, että osaston järjestämissä tilaisuuksissa esiintyy aina sekä miehiä että naisia

     Oikeuspalvelu ja EU- ja valtiosopimusoikeudenyksikön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen perhe- ja puolisosopimuksilla

     Amerikan ja Aasian osaston sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten sisällyttäminen yhä enemmän yksikön valmistelemiin asioihin

     Eteläisen Afrikan yksikön sukupuolinäkökulman ja erityisesti naisten ja tyttöjen huomioimisen edistäminen hankkeissa – niin suunnittelu-, toteutus- kuin                           seurantavaiheessakin

     Rooman-suurlähetystön sitoutuminen siihen, että edustuston järjestämissä tilaisuuksissa ei nähdä all-male -paneeleita

     Pysyvän edustuston YK:ssa liittyminen International Gender Champions –aloitteeseen

     Wienin-suurlähetystön (Etyj-delegaation) sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen painottaminen Etyjin toiminnassa, mm. Suomen esitys Etyj-sihteeristön gender-           neuvonantajan aseman vahvistamisesta

     Pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa: Euroopan neuvoston päätös lähettää Gender-neuvonantaja Euroopan neuvoston Kiovan-toimistoon

     Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tasa-arvovaikutusten arviointi valitulla Suomen ulkopolitiikan osa-alueella

     Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikön tasa-arvotyön korostaminen ns. Rion sopimusten (ilmasto; luonnon monimuotoisuus; aavikoituminen) ja muissa                       monenkeskisissä ympäristöpolitiikkaprosesseissa

     Ihmisoikeuspolitiikan yksikön sukupuolten monimuotoisuuteen liittyvä seminaari yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa

     Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikön aktiivinen osallistuminen YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin valmisteluun tasa-arvotavoitteen             toimeenpanon suhteen

     Ramallahin-suurlähetystön naisten ja tyttöjen asemaa käsittelevän seminaarin järjestäminen yhteistyössä palestiinalaishallinnon ja paikallisten kumppaneiden kanssa

     Nairobin-suurlähetystön useat tasa-arvoon, pl-1325:n toimeenpanoon, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja naisjohtajuuteen liittyvät tapahtumat ja projektit niin                   Keniassa, Somaliassa kuin muissa jalkamaissa ja YK:lla, esim. naisten poliittisiin oikeuksiin ja osallistumiseen liittyvä tapahtuma

     Lusakan-suurlähetystön naistenpäivän tapahtumaan osallistuminen esitellen Suomen kehityspolitiikan tasa-arvotavoitteita

     Dar es Salaamin -suurlähetystön Kepan kanssa järjestettävä kansalaisjärjestöseminaari, jossa pidetään vahvasti esillä naisten aseman kehitystä

     Haagin-suurlähetystön suomalaisen tasa-arvomallin esittely Haagin naissuurlähettiläsverkoston tilaisuuksien yhteydessä

     Bukarestin-suurlähetystön suomalaisen tasa-arvomallin pitämistä yllä eri yhteyksissä viranomaisten, kansalaisyhteisön ja romanialaisen yleisön kanssa

     Yangonin-yhteystoimiston toimet edistää naisten osallistumista Myanmarin rauhanprosessiin vaikuttamalla yhteisen rauhanrahaston sukupuolitietoiseen budjetointiin

     Jakartan-suurlähetystön Naisten päivän seminaari työpajoineen naisten voimaannuttamisesta ja poliittisesta osallistumisessa yhteistyössä yliopiston ja/tai ajatuspajan      kanssa

     Lissabonin-suurlähetystön Suomen naisten äänioikeuden ja ehdokaskelpoisuuden juhlistaminen yhteistilaisuudella Portugalin parlamentin kanssa

     Talousyksikön ulkoasiainministeriön talousarvioesityksien vuosittaisten käsittelyjen aloittaminen toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän kanssa tasa-arvovaikutuksiltaan           merkittävästä talousarvioon liittyvästä toiminnasta tehtävän yhteenvetotarkastelun näkökulmasta

 

Tutkimukset, tilastot ja julkaisut

99. Oulun kaupungin tasa-arvokysely asukkaille kaupungin palveluista

100. Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnan ”Puheenvuoroja tasa-arvosta yliopistoyhteisössä” -videosarja, joka käsittelee tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyviä teemoja

101. Tehy-lehden Historian suurnaisia -sarja

102. Puolustusvoimien tutkimus asepalvelusta suorittavien naisten tasa-arvokokemuksista ja miesten asenteista heihin

103. Tilastokeskuksen toimet tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi, esimerkiksi tasa-arvon teemasivustoa kehittämällä

104. Ylen, Tampere-talon, valtioneuvoston kanslian ja WOW Finlandin Tasa-arvon historia -video

105. Suomen Kuntaliiton Tasa-arvo ajan tasalle -opas ja suositus kunnille sitoutua Eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan

106. Kalevala Korun Kesyttämätöntä kauneutta -video

14. Ulkoasiainministeriö

     Tel Avivin -suurlähetystö: Silloinen tasa-arvosuurlähettiläs Lammila oli pääpuhujana Kibbutzim College of Educationin tasa-arvokonferenssissa, jossa julkistettiin kirja       Gender Equality and Gender Issues in Israel

     Kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön kehitystyön tasa-arvoasioiden tilastotiedon kerääminen ja hyödyntäminen mm. talousarvioesityksessä

     Kehitysevaluoinnin yksikön evaluointi siitä, kuinka suomalainen kehitysyhteistyö on edistänyt naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa

 

Taide

107. Sata rintaa -taideinstallaatio

108. Suomen YK-liiton Suomalaisnaiset YK:ssa kautta aikojen -valokuvanäyttely

109. Pro Artibus -säätiön Feministinen kesä näyttely

14. Ulkoasiainministeriö

     Ankaran-suurlähetystön ART+FEMINISM -yhteistyö Ankaran modernin taiteen keskuksen, CerModernin, kanssa

     Kathmandun-suurlähetystön edustuston aidan maalaaminen tasa-arvoteeman mukaisesti tasa-arvoteemaa painottavan piirustuskilpailun perusteella

     Moskovan-suurlähetystön tytöille suunnatut tapahtumat Faces and Laces -katutaidefestivaalin yhteydessä

     Bangkokin-suurlähetystön osallistuminen UN Womenin Bangkokissa järjestämälle HeForShe -taideviikolle maaliskuussa 2017

 

Muita tilaisuuksia, kampanjoita ja tasa-arvotoimia

110. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kahden vuoden välein jaettava tasa-arvopalkinto

111. Feministisen ajatushautomo Hatun, Tampere-talon ja Suomen Lontoon Instituutin WOW – Women of the World Finland -festivaali sekä Suuri tasa-arvon juhla

112. THL:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Tasan yhdessä -työkalu tasa-arvon ja osallisuuden lisäämiseksi

113. Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke, jossa järjestetään ryhmätoimintaa pienituloisille ja yksinäisille ikääntyville naisille

114. Naistenkartano ry:n tytöille suunnatut Bella-ryhmät, joista saa työkaluja arjen haasteisiin, puolensa pitämiseen ja päätöksentekoon

115. Poikien Talon Olohuonedialogit, joissa pidetään asiantuntijakeskusteluja tämän ajan pojista ja heidän kasvunsa ja hyvinvointinsa tukemisesta

116. Lakimiesliiton maksuton lakineuvonta sateenkaariväelle

117. Suomen UN Women esittelee yhden tekemänsä tasa-arvoteon joka viikko

14. Ulkoministeriö

     Astanan-suurlähetystön YK-järjestöjen edustustojen kanssa toteutettava tasa-arvotapahtuma Astanan maailmannäyttelyssä

     Berliinin-suurlähetystön juhlaseminaari teemalla ”Mitä minä olen tehnyt tasa-arvon edistämiseksi ja mitä aion vielä tehdä”

     Kabulin-suurlähetystön tasa-arvoa käsittelevä juhlatapahtuma, johon kutsutaan korkean tason puhuja Suomesta

     Kiertävän suurlähettilään Etelä-Kaukasiassa tasa-arvoon liittyvän seminaarin järjestäminen alueen maissa

     Lontoon-suurlähetystön Women of the World -festivaaliin osallistuminen Lontoossa ja Tampereella

     Méxicon-suurlähetystön Sustainability and Gender Equality -tapahtuma pääpuhujanaan presidentti Tarja Halonen

     Murmanskin-toimipisteen lupaus käsitellä tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia useissa tapahtumissa

     Pysyvän edustuston Genevessä vähintään kaksi yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tapahtumaa

     Zagrebin-suurlähetystön sukupuolten yhteiskunnallista tasa-arvoa käsittelevä tapahtuma

     Pristinan-suurlähetystön paikallisen naisjärjestön toteuttaman vähemmistöjen oikeusturvaa parantavan hankkeen tukeminen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa                   koskevan keskustelun järjestäminen osana sitä

     Pietarin-pääkonsulaatin Suomen Pietarin-instituutin julkaiseman teoksen ”Naisantologia – suomalaiset naiset Venäjällä” hankkiminen lahjakirjaksi ja käyttäminen              mahdollisuutena kertoa Suomen naisten tasa-arvosta ennen ja nyt

Jaa somessa: