Hyppää sisältöön

Tutustu liikunnan ja urheilun uusimpiin tasa-arvotekoihin!

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen on ilmoitettu viime päivinä monta uutta ja hienoa liikunnan ja urheilun tasa-arvotekoa. Tekonsa ovat ilmoittaneet mukaan viime viikon aikana Veikkausliiga ja Jalkapallon Pelaajayhdistys, Olympiakomitea, Voimisteluliitto, Golfliiton naistoimikunta, koulutuskuntayhtymä Sasky, Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto, Hiihtoliitto, Monaliiku sekä Palloliitto.

Veikkausliiga toteutti viime kesänä yhteistyössä Jalkapallon Pelaajayhdistyksen (JPY) ja Setan kanssa homofobian vastaisen teemakierroksen. Kierroksella 12 joukkuetta ympäri Suomen otti kantaa syrjinnästä vapaan urheilun puolesta.

Olympiakomitea on edistänyt ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sukupuolen moninaisuuden huomiointia urheilutoiminnassa useilla konkreettisilla tavoilla vuoden 2018 aikana. Olympiakomitea laatii muun muassa suositukset trans- ja intersukupuolisten urheilijoiden kilpailuoikeuksista kansallisissa kisoissa sekä suositukset urheilukilpailuiden järjestämisestä tasa-arvonäkökulmasta. Suositukset tulevat koko urheiluyhteisön käyttöön vuoden 2019 alussa.

Voimisteluliitto edistää Nuvo-toiminnallaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja haluaa saada nuoret mukaan seuran aktiivitoimijoiksi. Nuvo tulee sanoista nuoret voimisteluosaajat. Nuvo-toiminnalla Voimisteluliitto kautta kehittää nuorten työelämässä tarvittavia taitoja ja kannustaa erityisesti seurassa toimivia naisia hakeutumaan päättäviin rooleihin niin järjestötoiminnassa kuin työelämässä.

Golfliiton alainen naistoimikunta toteutti vuonna 2018 Perheen kesken – golf tutuksi -tasa-arvoteon. Tavoite oli saada perheiden äidit ja heidän innostuessaan perheet, erityisesti tytöt, mukaan perheen yhteiseen harrastukseen. Vuoden 2018 aikana kaikkiaan noin 4000 uutta naispelaajaa löysi tiensä harrastuksen pariin.

Kolmentoista kunnan koulutuskuntayhtymä Sasky on edistänyt opiskelijoidensa hyvinvointia ja tasa-arvoa vuodesta 2004 lähtien työkykypassilla, jonka tärkeä osa on kaikki sukupuolet yhteen tuova liikunta. Nykyään Sasky vie työkykypassia ja siihen liittyviä liikunta-aktiviteetteja järjestelmällisesti eteenpäin eri oppilaitoksiin. Viimeksi syksyllä 2018 Sasky vei käytännön 300 opiskelijan Tampereen palvelualan ammattioppilaitokseen, josta tuli osa koulutuskuntayhtymää vuonna 2017.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL ry) toteutti tasa-arvotekonaan yhteistyössä lajin pohjoismaisten lajiliittojen kanssa Nordic Girls Camp -leiritoimintaprojektin. Projektin tavoite oli aktivoida 12–20-vuotiaita tyttöjä mukaan amerikkalaiseen jalkapalloon leiritoiminnan kautta. Tänä vuonna järjestetyille ensimmäisille leireille osallistui yhteensä 80 nuorta harrastajaa ja pääosin naisista koostunut leirihenkilöstö.

Hiihtoliitto kehittää tasa-arvotekonaan naisten ja tyttöjen mäkihypyn ja yhdistetyn lajikulttuuria. Muun muassa tyttöjen yhdistetyn valmennustoimintaa on kehitetty viime aikoina systemaattisesti. Suomen Hiihtoliiton valmennusryhmiin on nimetty urheilijoita jo ennen kuin laji on saavuttanut virallisen kilpailustatuksen.

Monaliikun (Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry) tasa-arvoteko on Tasa-arvo maaliin -kampanja. Kampanja käynnistyi 24.10.2018 Tasa-arvo maaliin -seminaarilla. Jatkossa seminaariin osallistuneet tahot osallistetaan urheilun tasa-arvotyöhön luomalla foorumi, jossa eri toimijat voivat keskustella tasa-arvon edistämisestä urheilussa. Tarkoitus on kannustaa urheilun toimijoita konkreettisiin tasa-arvotekoihin ja luoda verkostoja yhteistyötä varten.

Palloliiton osallistuu tasa-arvotekoihin häirintäselvityksellä, jonka se tilasi yhteistyössä Jääkiekkoliiton kanssa. Tarkoitus oli selvittää pelaajien häirintäkokemuksia jalkapallon ja jääkiekon maajoukkueissa. Tulosten pohjalta Palloliitto on ryhtynyt uusiin tasa-arvoa edistäviin toimiin.

Aiemmin liikunnan ja urheilun tasa-arvotekonsa ovat ilmoittaneet mukaan Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki ja Koripalloliitto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) haastoi liikunta- ja urheilutoimijat tasa-arvotekoihin kesällä 2018. OKM palkitsee 31.10. mennessä mukaan ilmoitetuista teoista parhaat loppuvuodesta Piikkarit-palkinnoin!

Kuva: Hiihtoliitto

Jaa somessa: