Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää: Rajojen rikkojat

Työmarkkinat ovat sukupuolittuneita tavoilla, jotka voivat olla sekä rajoittavia että syrjiviä yksilöiden kannalta. Koulutuksessa, ammattien valinnassa, rekrytoinnissa, töiden organisoinnissa, palkkauksessa ja urilla etenemisessä tehdään paljon omalle sukupuolelle tyypillisiä valintoja ja päätöksiä rutiininomaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön Rajojen rikkojat -julkaisusarja nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat urallaan haastaneet vallitsevia normeja ja käsityksiä siitä, millainen kyseisen ammatin edustajan, uravalinnan tehneen tai tehtävää toteuttavan tulisi olla.

Eriarvoistavat sukupuolijaot ovat juurtuneet talouden ja kulttuurin rakenteisiin. Tällä on sekä yhteiskunnallisia että taloudellisia vaikutuksia. Näiden seikkojen lisäksi myös esimerkiksi maahanmuuttajatausta, seksuaalinen suuntautuminen, transsukupuolisuus, oppimisvaikeudet tai osatyökykyisyys saattavat tuoda omia haasteitaan työelämässä.

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa osaltaan hälventää ennakkoluuloja, joita ihmiset työelämässä saattavat joutua kohtaamaan ja rohkaista ihmisiä tekemään erilaisia ratkaisuja.

Rajojen rikkojat on kymmenen artikkelin sarja, joka ilmestyy loppusyksystä työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen artikkeli ilmestyy ennen 100 tasa-arvotekoa -juhlaa Helsingin yliopistolla marraskuussa.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: