Hyppää sisältöön

Työväen Sivistysliitossa tasa-arvon läpileikkaavuus näkyy monipuolisesti

Työväen Sivistysliitossa vuosi 2017 on näkynyt monenlaisena tasa-arvotoimintana: tasa-arvokoulutuksia, nimetön rekrytointi, viestinnän tarkistusta, tasa-arvo-opas kouluttajille…

”Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen kaikessa toiminnassa tukee perustehtävämme ja strategiamme toteuttamista. Tänä vuonna olemmekin määritelleet TSL:n feministiseksi järjestöksi”, sanoo TSL:n pääsihteeri Jouko Muuri. Myös TSL:n hankkeissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan läpileikkaavasti ja hankkeissa pureudutaan erityisesti työelämään liittyviin epätasa-arvoistaviin rakenteisiin.

TSL:n henkilöstö tullaan kouluttamaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta syksyllä 2017. Kunkin työntekijän kanssa käydään läpi, mitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa tämän työtehtävässä. Erityisesti esimiesten ja johdon koulutuksessa kiinnitetään huomioita siihen, että uusia suunnitelmia, pelisääntöjä ja sisäisiä ohjeistuksia laadittaessa huomioidaan ennakkoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutukset. Olemassa olevat organisaation sisäiset ohjeistukset on käyty läpi tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Vuoden 2017 aikana rekrytoinnissa on otettu käyttöön nimetön hakumenettely. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään myös ulkoiseen viestintään, jossa vältetään muun muassa stereotypioita vahvistavia ilmaisuja ja kuvia. Palkkakartoitus toteutetaan säännöllisesti ja työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan muun muassa edistämällä joustavia työaikakäytäntöjä. TSL kannustaa jäsenjärjestöjään valitsemaan TSL:n toimielimiin eri sukupuolten edustajia.

Vuodesta 2018 eteenpäin TSL järjestää myös erityisiä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutuksia jäsenjärjestöilleen. Kaikkinensa koulutussuunnittelua ja koulutusten markkinointia tullaan tarkastelemaan sukupuolisensitiivisesti.

Feministisenä järjestönä TSL myös haastaa läheiset sidosryhmänsä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustalkoisiin ja tarjoaa tukea toimintojen kehittämiseen.

Lue lisää Teot-sivultamme!

Jaa somessa: