Hyppää sisältöön

Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? -tutkimus julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteutettu tutkimusjulkaisu jatkaa keskustelua asiallisten ja kestävien työolojen sekä ih­misten keskinäistä kunnioitusta lisäävien toimintatapojen vahvistamisesta tai­de- ja kulttuurialalle. Keskeinen tarkastelukohde oli se, mikä taide- ja kulttuurialalla ylläpitää ja mikä vähentää ongelmia sekä mitä on tehtävissä tilanteen seurannan järjestämiseksi. Tutkimuksen katse kohdistettiin vallitsevaan sukupuolijärjestelmään ja su­kupuoliperinteeseen sekä rakenteelliseen tai systeemiseen syrjintään. Tutkimus tuo esiin, että taiteellisten tuotantojen hierarkiat rakentuvat jo alan koulutuksessa. Verkostojen ulkopuolelle jäävien taiteilijoiden asema on epävarma ja epätyypilliset työsuhteet altistavat syrjinnälle ja häirinnälle.

Julkaisuun on koottu hyviä käytäntöjä, säädöksiä, politiikkasuosituksia ja tasa-arvolinjauksia. Julkaisussa on tasa-arvoon liittyviä esimerkinomaisia suosituksia siitä, miten työhyvinvointiin ja entistä tasa-arvoisempiin työoloihin voi vaikuttaa.

Anna Anttila 2019. Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? Cuporen verkkojulkaisuja 55. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Lue tutkimus täällä.

Kuva: Paula Ojansuu

Jaa somessa: