Hyppää sisältöön

Uudistetun varusmieskoulutuksen tasa-arvotuloksia voidaan pian mitata

Kun varusmiespalveluksen tasa-arvotutkimuksen tulokset julkaistiin joulukuussa 2017, esiin nousi sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyviin uutisiin kuului muun muassa se, että varusmiesnaisten kokemat ongelmat asepalveluksessa olivat vähentyneet edelliseen, vuonna 2011 tehtyyn, vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Huonompi uutinen oli, että sukupuoleen perustuvia eroja oli yhä havaittavissa: Naisista 27 prosenttia raportoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi palvelusaikanaan, kun miehillä vastaava luku oli 7. Lisäksi selkeästi pienempi osuus naisista kuin miehistä koki saaneensa ryhmän tukea palveluksensa aikana.

Puolustusvoimissa ryhdyttiin välittömästi toimiin epäkohtien korjaamiseksi. Joulukuussa 2017 koulutusohjeistuksia tarkennettiin ja kaikille hallintoyksiköille annettiin käsky puuttua tehostetusti epäasialliseen käytökseen. Puolustusvoimissa on ollut voimassa ohje epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen vuodesta 2010 lähtien.

Tampereen työelämän tutkimuskeskuksen toteuttama varusmiesten tasa-arvotutkimus oli Puolustusvoimien tasa-arvoteko osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta.

Nyt, reilu vuosi tutkimustulosten julkistamisen jälkeen, Puolustusvoimissa on vireillä Koulutus 2020 – ohjelma. Sen tarkoitus on uudistaa varusmieskoulutusta ja asepalveluksen käytäntöjä kokonaisuudessaan. Samalla myös tasa-arvon edistäminen saa uusia muotoja.

”Tasa-arvoa on pidettävä jatkuvasti esillä”

Joulukuussa 2018 Puolustusvoimat tarkensi edelleen toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Joukko-osastot saivat käskyn, jonka mukaan huomio kiinnitettäisiin jatkossa ”asiallisen käyttäytymisen edistämiseen”. Samalla ei kuitenkaan haluta unohtaa epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumista.

”Epäasiallisessa käyttäytymisessä ei ole välttämättä aina kyse häirinnästä, vaan ryhmäkiinteyden puutteesta. Se ajatus on tässäkin taustalla: kun ketään ei kohdella epäasiallisesti, silloin ei pitäisi esiintyä myöskään kiusaamista tai simputtamista”, Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen perustelee.

Puolustusvoimilla on jo vuosia ollut käytäntö, jonka mukaan alokkaille pidetään palveluksen alussa tasa-arvo-oppitunti osana muuta koulutusta. Maijasen mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat on tarkoitus integroida nykyistä paremmin tämän vuoden aikana osaksi muita koulutussisältöjä ja käytännön harjoituksia.

”Yksi oppitunti ei riitä, vaan asiaa on pidettävä esillä jatkuvasti,” hän painottaa.

Kuva: Puolustusvoimat / Aatu Heikkonen

Maijasen mukaan jatkossa on syytä miettiä, parantuisiko erityisesti naisten kokema ryhmäkiinteys, jos kaikille sukupuolille olisi esimerkiksi yhteinen kutsuntatilaisuus. Myös yhteismajoituksen mahdollisuuksia kasarmiolosuhteissa voisi kartoittaa.

Ryhmäkiinteyden eteen halutaan muutenkin toimia. Varusmiehille järjestettiin ennen vuodenvaihdetta kysely, jossa palveluksessa olevilta kysyttiin ideoita siihen, miten varusmiesten ryhmään kiinnittymistä voitaisiin parantaa jatkossa. Kysely on tarkoitus toistaa keväällä.

Joitain tuloksia Koulutus2020-ohjelmasta ja ryhmäkiinteyden kehittämisestä voidaan Maijasen mukaan odottaa jo tämän vuoden aikana.

Myös häirintäaihe on edelleen pinnalla. Ruotuväki teki häirintäaiheisen jutun Häirinnälle stop! viime joulukuun alokasliitteeseen, joka jaettiin kaikille uusille alokkaille.

Maijasen mukaan tasa-arvon edistäminen varusmiespalveluksessa on melko haastavaa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi naisten vähäinen osuus varusmiehistä, vajaa 2 prosenttia. Puolustusvoimissa pyritään kuitenkin nollatoleranssiin kaikessa syrjinnässä.

-Jos naisia olisi vaikka 20 prosenttia palveluksessa olevista, voi olla, että naisten suhteen olisi jo paljon luontevampaa.

Vireillä olevat muutokset vaarassa vähentää naisten palvelushalukkuutta

Eduskunnassa tehtiin hiljattain toimenpidealoite varusmiespalveluksen kehittämisestä. Aloitteessa esitetään muun muassa poistettavaksi tähän saakka käytössä olleita positiivisen syrjinnän keinoja, joilla on pyritty madaltamaan naisten kynnystä asepalvelukseen hakeutumiseen.

Näihin keinoihin ovat kuuluneet 50 senttiä miehiä korkeampi päiväraha ja harkinta-aika sekä mahdollisuus keskeyttää asepalvelus ilman seuraamuksia 45 ensimmäisen palveluspäivän aikana.

Naisten miehiä korkeampi päiväraha perustuu siihen, että tähän saakka on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että naiset huolehtivat tarvittaessa itse esimerkiksi kuukautissuojien hankkimisesta ja muista varusteista, joita Puolustusvoimat ei tarjoa.

”Pääesikunnan näkemys on, että nämä ovat aika radikaaleja muutoksia ja ne vaatisivat perusteellisen ja laajan selvityksen. Ainakin minun käsitykseni on, että nämä muutokset eivät välttämättä edistäisi tasa-arvoa, vaan saattaisivat päinvastoin vähentää naisten halua hakeutua palvelukseen”, Maijanen sanoo.

Jaa somessa: