Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen koulutusohjelma päiväkotien henkilöstölle tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta

Stereotyyppiset sukupuoliroolit opitaan varhain ja siksi niihin puuttumiseen tarvitaan jo päiväkodeissa alkavaa tasa-arvokasvatusta. Naisasialiitto Unioni järjestää 2017-2018 täydennyskoulutusohjelman sukupuolisensitiivisestä ja tasa-arvoisesta kasvatuksesta varhaiskasvattajille. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja muiden partnereiden kanssa. Unioni on tehnyt hanketyötä aiheen parissa jo vuodesta 2010 saakka. Koulutuksiin osallistuu 120 varhaiskasvatuksen ammattilaista eri puolilta Suomea.

”Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat päiväkoteja edistämään sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sen varmistamista, että oppimisympäristöissä huomioidaan kaikkien tasavertainen osallistuminen eri leikkeihin”, kertoo Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Taru Anttonen.

Sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella tarkoitetaan sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumatonta tasa-arvoista kohtelua. Se on eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa.

”Me aikuiset välitämme omia ajattelutapojamme lapsille ja siksi niistä on syytä olla tietoinen. Viattomatkin yleistykset esimerkiksi poikien villiydestä tai tyttöjen kiltteydestä ohjaavat lapsia toimimaan stereotypian mukaisesti”, Anttonen sanoo.

Lue lisää Teot-sivultamme!

Jaa somessa: