Hyppää sisältöön

Yhä useampi kunta tarjoaa nuorille maksutonta ehkäisyä

Maksuton ehkäisy on tasa-arvoteko ja maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Tämä oli Suomen Kätilöliiton puheenjohtajan Marjo Lyyran viesti New Yorkissa järjestetyssä kansainvälisessä Helvi Sipilä -seminaarissa, jonka aihe oli tänä vuonna maksuttoman ehkäisyn merkitys tytöille ja naisille. Kätilöliitto on ollut vahvasti mukana kirittämässä kuntia kohti maksutonta ehkäisyä.

Kätilöliitto haastoi kaikki Suomen 311 kuntaa tarjoamaan maksuttoman ehkäisyn jokaiselle kuntalaiselle vuonna 2017. Haaste oli myös liiton tasa-arvoteko Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa.

Haasteen yhteydessä liitto lähetti kunnille syksyllä 2017 kyselyn, jossa se tiedusteli kuntien mahdollisuutta tarttua haasteeseen. Kyselyyn vastasi 52 kuntaa, ja vastaukset olivat pääosin kielteisiä. Asiaa perusteltiin usein esimerkiksi sillä, että kunnan rahat eivät riitä.

Kätilöliitto ei kuitenkaan luovuttanut. Keväällä 2018 se julkaisi kannanoton, jossa se perusteli alle 25-vuotiaille nuorille tarjottavan maksuttoman ehkäisyn hyötyjä. Lyyran mukaan tähän päädyttiin, jotta kuntien olisi helpompi lähteä liikkeelle jostakin.

Kun Kätilöliitto haastoi kunnat tarjoamaan maksuttoman ehkäisyn kaikille kuntalaisille, noin 10 kuntaa toteutti politiikkaa, jonka mukaan nuoret olivat oikeutettuja maksuttomaan ehkäisyyn. Asiaa on pidetty aktiivisesti esillä viime vuosina, ja alle kahdessa vuodessa kuntien lukumäärä on kivunnut 50:een.

Lyyra muistutti puheessaan, että Kätilöliiton ohella myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Väestöliitto sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat jo pitkään tehneet työtä nuorille tarjottavan maksuttoman ehkäisyn eteen.

Maksuton ehkäisy on myös säästökeino

Vaikka haluttomuutta maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseen perustellaan usein rahalla, on käytäntö asiantuntijoiden mukaan itse asiassa omiaan tuomaan säästöjä pitkällä tähtäimellä. THL:n mukaan Suomessa voitaisiin säästää vuosittain jopa 1,4 miljoonaa euroa, kun abortit vähenisivät maksuttoman ehkäisyn seurauksena.

Esimerkiksi Vantaalla alle 20-vuotiaiden raskaudet vähenivät kolmanneksella sen jälkeen, kun kaupunki siirtyi maksuttomaan ehkäisyyn. Abortti maksaa tilanteesta riippuen noin 200–1900 euroa, kun esimerkiksi yhden 3-5 vuotta tehoavan hormonaalisen ehkäisyn hintalappu on noin 100–150 euroa.

Lisäksi maksuttomalla ehkäisyllä voidaan vähentää aborttien ja seksitautien mahdollisia ikäviä jälkiseurauksia, kuten mielenterveyden ongelmia tai lapsettomuutta.

Lyyra totesi, että maksuton ehkäisy voi toki ensi alkuun vaikuttaa melkoiselta menoerältä kunnan budjetissa. Katsantokannan tulisi kuitenkin olla tätä laajempi.

”Kuten useimmissa tapauksissa, meidän tulisi huomioida maksuttoman ehkäisyn pitkän aikavälin vaikutukset yhteiskuntaan sen sijaan, että katsoisimme vaikutusta juuri nyt,” Lyyra painotti.

Nuorten itsensä näkökulmasta maksuttomassa ehkäisyssä on vahvasti kyse tasa-arvosta: ehkäisyvälineiden saavutettavuus ei saisi koskaan olla kiinni rahasta.

”Maksuton ja saavutettava ehkäisy kaikille nuorille tekisi aiheesta helpommin lähestyttävämmän esimerkiksi tilanteessa, jossa seksistä ei puhuta nuoren kotona. Kaikilla on oikeus turvalliseen seksiin.”

Oheisen seminaaritallenteen kautta voit kuunnella Lyyran ja muiden seminaaripuhujien puheenvuorot kokonaisuudessaan.

Kansainvälinen Helvi Sipilä -seminaari järjestettiin 14.3.2019 osana YK:n vuosittaista CSW-kokousta teemalla MY BODY IS MINE – how free contraception is linked to empowerment and education. Seminaari pidettiin nyt 14:ttä kertaa. Sen järjesti yhteistyössä viisi suomalaista naisjärjestöä, Naisjärjestöjen Keskusliitto mukaan lukien.

Jaa somessa: