Hyppää sisältöön

Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli- työkirja ja koulutus Suomen Ratsastajainliitto ry:n tasa-arvoteoksi

Suomen Ratsastajainliitto ry lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen ratsastuksen käytännönläheisellä Reilu Peli -työkirjalla, joka on suunniteltu seurojen ja tallien käyttöön sekä jäsenistön hyötykäyttöön. Teosta tullaan hyödyntämään myös Ratsastajainliiton koulutusmateriaalina. Syksyllä 2016 on käynnistetty Reilu Peli -aluekiertue liiton urheilupsykologin johdolla ja luento- ja koulutuskiertue jatkuu vuonna 2017.

Ratsastus on kaikille avoin harrastus – yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta. Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä vaalia näitä arvoja. Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Reilun Pelin tavoitteena on mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, rodusta, varallisuudesta tai mistään muustakaan vastavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta.

Suomen Ratsastajainliitto käynnisti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemisen vuonna 2015.  Ratsastuksen Reilu Peli -asiantuntijaryhmä piti järkevänä lähteä jalkauttamaan tavoitteita heti työn alussa seuratasolla. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suunnitelman sekä ratsastuksen Reilun Pelin -työkirjan pohjaksi ratsastajainliitto toteutti keväällä 2015 yhdenvertaisuutta kartoittavan kyselyn luottamusorganisaatiolleen sekä toimiston palkatulle henkilökunnalle. Lisäksi kesällä 2015 toteutettiin laaja Reilu Peli -kyselykartoitus koko jäsenistölle.

Kehitysehdotuksina kevään kyselystä nousivat esille mm. toiminnan saavutettavuus sekä mies- ja naisnäkökulma liiton sisäisessä toiminnassa ja henkilövalinnoissa. Lajin positiivisiksi ominaisuuksiksi kyselystä nousivat mm. tasa-arvo naisten ja miesten välillä kilpailutoiminnassa, erityisryhmien toiminta, hyväksyvä suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin. Reilu Peli -kyselyn tuloksissa kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, ilkivalta ja eristäminen ryhmästä nousivat suurimpina epäkohtina esille. Kyselyssä kiiteltiin mm. lajin harrastajien suvaitsevaisuutta eri kulttuuria ja seksuaalista suuntautuneisuutta edustavia kohtaan.

Ratsastajainliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma valmistui keväällä 2016 ja Reilu Peli -työkirja julkaistiin syksyllä 2016. Kyselyn pohjalta hallitus vahvisti myös Reilu Peli -asiantuntijaryhmän ehdotuksina mm. anonyymiin yhteydenottolomakkeen nettisivuille ja Reilu Peli -yhteyshenkilön nimittämisen toimistolle. Reilu Peli -asiantuntijaryhmä on lisäksi sopinut yhteistyöstä ja yhteisistä koulutuksista mm. Tyttöjen Talon seksuaalisesta väkivaltatyöstä vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Lue lisää!

 

Jaa somessa: