Hyppää sisältöön

Zontien mentorointiohjelma kannusti naisia tietoisiin uravalintoihin

100 tasa-arvotekoa -hankkeen kumppani Zonta International Piiri 20:n tasa-arvoteko on lähes vuoden kestänyt mentorointiohjelma, jonka se järjesti jäsenilleen. Mentorointiparit olivat eri aloilla työskenteleviä ja työelämän eri vaiheissa olevia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita zontanaisia. Mentorointiohjelman on tarkoitus antaa osallistujilleen uusia näkemyksiä ja tukea itselle tärkeiden asioiden työstämisessä.

Ohjelmaa varten perustettu mentorointitiimi vastasi ohjelman toteutuksesta ja menetelmätuesta. Mentorointi koostui parin keskinäisistä tapaamisista ja kolmesta yhteistapaamisesta. Mentorointiohjelma oli osallistujille ilmainen.

Mentorointiin aktorina eli ”mentoroitavana” osallistunut tamperelainen asiakasjohtamisen ammattilainen Sari Peltomäki kertoo lähteneensä ohjelmaan toisaalta halusta osallistua järjestötoimintaan ja toisaalta tukeakseen ammatillista kehittymistään. ”Tavoitteet toteutuivat, minulla oli erittäin pätevä mentori. Ohjelman aikana omien vahvuuksien tiedostaminen ja mahdollisuuksien näkeminen kehittyivät ja tein uraani koskevia valintoja.” Peltomäki kertoo.

Sarin mentorina toiminut pitkän linjan zonta-aktiivi ja ICT-alalla toimitusjohtajana työskennellyt Anja Hurme pitää mentorointia erinomaisena tapana auttaa naisia eteenpäin työuralla. Hurmeella oli kokemusta mentorina toimimisesta jo entuudestaan. Mentoroinnin haasteena Hurme pitää sitä, että sen tavoitteiden täyttymistä on vaikea osoittaa eksplisiittisillä tuloksilla ja numeroilla, vaikka keskustelut ja harjoitukset ovat hedelmällisiä. Mentoroinnissa tunnistettiin aktorin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkiakin. ”Vahvistimme vahvuuksia ja mietimme miten Sarin kokemia heikkouksia saisi vähennettyä. Erityisen palkitsevaa oli se, kun Sari kertoi muistaneensa yhteisen keskustelumme jossakin tilanteessa ja toimineensa sen pohjalta hieman aiemmasta poiketen – tuloksellisesti.” kuvaa Hurme.

Zontat katsoo mentorointiohjelman onnistuneen erinomaisesti ja kertoo osallistujien kokeneen mentoroinnin tärkeäksi ja voimaannuttavaksi. Ohjelmaan osallistuneet saivat vastauksia työelämän ja uralla etenemisen haasteisiin ja varmuutta omiin tavoitteisiinsa. Moni pari aikoo pitää yhteyttä varsinaisen ohjelman päätyttyäkin.

Tarkoitus on jatkaa käynnistämällä uusi ohjelma heti keväällä 2017.

”Mentorointiohjelma tulee osaksi suurempaa johtamisen kokonaisuutta. Mentorit voivat halutessaan jatkaa uuden aktorin kanssa ja toisaalta mentoroitavat voivat halutessaan kouluttautua mentoreiksi. Pyöritämme siis kasvavaa lumipalloa!” kertoo Zontien puheenjohtaja, Tuija Kirveskari-Tähtinen.

Lue lisää Teot-sivulta!

Jaa somessa: